Proszę czekać...

ładowanie danych...
facebookgoogleyoutube

Pieczątki firmowe

Wzory pieczątek firmowych


PIECZĄTKI FIRMOWE - przykładowe wzory odbić

pieczątki firmowe - pieczątki online
Pieczątka firmowa jest jednym z akcesoriów biurowych, które zdecydowanie mogą ułatwić pracę – zarówno właścicielom dużych firm, ich pracownikom, jak i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Co powinna zawierać pieczątka firmowa? Wzory pieczątek są przeróżne, a każdy z nich spełnia inne funkcje. Oto najpopularniejsze i najbardziej przydatne pieczątki firmowe (wzory i zastosowanie):

Pieczątka firmowa (wzór przedstawiający ogólne dane firmy), inaczej pieczątka nagłówkowa – jest to najbardziej popularny typ pieczątek. Dane na pieczątce firmowej to zwykle podstawowe informacje o działalności gospodarczej, takie jak nazwa, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, nr konta bankowego czy adres e-mail. Taki stempel firmowy może pełnić nie tylko funkcję informacyjną, ale też reklamową – wystarczy dodać do wzoru odbicia adres strony internetowej lub logo firmy.

Pieczątka z logo firmy – jak wspomnieliśmy, istnieje możliwość zaprojektowania pieczątki z logo firmy. Taka pieczęć firmowa może przyczynić się do zwiększenia świadomości marki i umocnienia identyfikacji wizualnej.

Wzór pieczątki właściciela firmy (inaczej: pieczątka imienna właściciela firmy) – może służyć nie tylko do stemplowania dokumentów, ale także listów, dyplomów, życzeń, prezentów czy nagród. Pozwala jasno określić pozycję w firmie, a także podnosi rangę druków reprezentacyjnych. Pieczątka właściciela firmy może zawierać zarówno dane działalności gospodarczej, jak i samo imię, nazwisko i podpis (pieczątka z podpisem).

Pieczątka imienna – nie tylko właściciel firmy może posługiwać się pieczątką imienną. Również pracownicy firm i specjaliści mogą posiadać własny stempel. Znacznie ułatwia to pracę, szczególnie wszystkim tym, którzy muszą oznaczać dokumenty swoim imieniem i nazwiskiem, często podają dane kontaktowe lub zobowiązani są do ujawniania numeru pozwolenia na wykonywanie zawodu. Istnieją różne rodzaje pieczątek imiennych, na przykład:

  • pieczątka zarządcy nieruchomości (wzór powinien zawierać nr licencji zawodowej),
  • pieczątka lekarza, pielęgniarki, położnej,
  • pieczątka weterynarza,
  • pieczątka rzeczoznawcy majątkowego,
  • pieczątka pszczelarza,
  • pieczątka prezes zarządu,
  • pieczątka prezesa.

Pieczęć wpływu (czyli tzw. pieczątka wpłynęło dnia) – wzór, który sprawdza się doskonale przy oznaczaniu różnego rodzaju dokumentów. Idealny szczególnie do pracy firmowej. Inną formą tego stempla jest pieczątka wpłynęło dnia z datownikiem, która umożliwia automatyczne oznaczanie dokumentów konkretną datą. Do pieczęci tego typu zalicza się także wzory takie jak: potwierdzam zgodność z oryginałem, zatwierdzono pod względem…, czy zapłacono gotówką.

Pieczątka firmowa – obowiązek czy wolna wola?

Czy na biurku w każdej firmie musi znaleźć się pieczątka firmowa? Przepisy nie regulują kwestii posiadania takiej pieczęci. Wyrobienie pieczątki firmowej nie jest więc obowiązkiem przedsiębiorcy i nikt, ani urzędnicy, ani osoby prywatne, nie może podważyć ważności dokumentów bez firmowego stempla. Praktyka pokazuje jednak, że brak pieczątki często utrudnia prowadzenie działalności. Zdecydowanie łatwiej jest wyrobić stempel firmowy, niż narażać się na tłumaczenia, że pieczątka na fakturze czy rozliczeniu podatkowym nie jest konieczna.
Poza tym istnieje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą właściciele firm zobowiązani są do ujawnienia w obrocie gospodarczym określonych danych (nazwa firmy, NIP, siedziba). Pieczęć firmowa zdecydowanie ułatwia przedstawianie tych informacji.

wzór pieczątki firmowej firm_213Zamów ze wzoru firm_213
wzór pieczątki firmowej firm_214Zamów ze wzoru firm_214
wzór pieczątki firmowej firm_215Zamów ze wzoru firm_215
wzór pieczątki firmowej firm_216Zamów ze wzoru firm_216
wzór pieczątki firmowej firm_217Zamów ze wzoru firm_217
wzór pieczątki firmowej firm_219Zamów ze wzoru firm_219
wzór pieczątki firmowej firm_221Zamów ze wzoru firm_221
wzór pieczątki firmowej firm_222Zamów ze wzoru firm_222
wzór pieczątki firmowej firm_301Zamów ze wzoru firm_301
wzór pieczątki firmowej firm_302Zamów ze wzoru firm_302
wzór pieczątki firmowej firm_303Zamów ze wzoru firm_303
wzór pieczątki firmowej firm_304Zamów ze wzoru firm_304
wzór pieczątki firmowej firm_305Zamów ze wzoru firm_305
wzór pieczątki firmowej firm_306Zamów ze wzoru firm_306
wzór pieczątki firmowej firm_307Zamów ze wzoru firm_307
wzór pieczątki firmowej firm_309Zamów ze wzoru firm_309
wzór pieczątki firmowej firm_310Zamów ze wzoru firm_310
wzór pieczątki firmowej firm_311Zamów ze wzoru firm_311
wzór pieczątki firmowej firm_312Zamów ze wzoru firm_312
wzór pieczątki firmowej firm_313Zamów ze wzoru firm_313
wzór pieczątki firmowej firm_314Zamów ze wzoru firm_314
wzór pieczątki firmowej firm_315Zamów ze wzoru firm_315
wzór pieczątki firmowej firm_316Zamów ze wzoru firm_316
wzór pieczątki firmowej firm_317Zamów ze wzoru firm_317
wzór pieczątki firmowej firm_319Zamów ze wzoru firm_319
wzór pieczątki firmowej firm_320Zamów ze wzoru firm_320
wzór pieczątki firmowej firm_321Zamów ze wzoru firm_321
wzór pieczątki firmowej firm_322Zamów ze wzoru firm_322
wzór pieczątki firmowej firm_323Zamów ze wzoru firm_323
wzór pieczątki firmowej firm_324Zamów ze wzoru firm_324
wzór pieczątki firmowej firm_325Zamów ze wzoru firm_325
wzór pieczątki firmowej firm_326Zamów ze wzoru firm_326
wzór pieczątki firmowej firm_327Zamów ze wzoru firm_327
wzór pieczątki firmowej firm_329Zamów ze wzoru firm_329
wzór pieczątki firmowej firm_330Zamów ze wzoru firm_330
wzór pieczątki firmowej firm_331Zamów ze wzoru firm_331
wzór pieczątki firmowej firm_332Zamów ze wzoru firm_332
wzór pieczątki firmowej firm_333Zamów ze wzoru firm_333
wzór pieczątki firmowej firm_334Zamów ze wzoru firm_334
wzór pieczątki firmowej firm_335Zamów ze wzoru firm_335
wzór pieczątki firmowej firm_336Zamów ze wzoru firm_336
wzór pieczątki firmowej firm_337Zamów ze wzoru firm_337
wzór pieczątki firmowej firm_339Zamów ze wzoru firm_339
wzór pieczątki firmowej firm_340Zamów ze wzoru firm_340
wzór pieczątki firmowej firm_401Zamów ze wzoru firm_401
wzór pieczątki firmowej firm_402Zamów ze wzoru firm_402
wzór pieczątki firmowej firm_403Zamów ze wzoru firm_403
wzór pieczątki firmowej firm_404Zamów ze wzoru firm_404
wzór pieczątki firmowej firm_405Zamów ze wzoru firm_405
wzór pieczątki firmowej firm_406Zamów ze wzoru firm_406
wzór pieczątki firmowej firm_407Zamów ze wzoru firm_407
wzór pieczątki firmowej firm_409Zamów ze wzoru firm_409
wzór pieczątki firmowej firm_410Zamów ze wzoru firm_410
wzór pieczątki firmowej firm_411Zamów ze wzoru firm_411
wzór pieczątki firmowej firm_412Zamów ze wzoru firm_412
wzór pieczątki firmowej firm_413Zamów ze wzoru firm_413
wzór pieczątki firmowej firm_414Zamów ze wzoru firm_414
wzór pieczątki firmowej firm_415Zamów ze wzoru firm_415
wzór pieczątki firmowej firm_416Zamów ze wzoru firm_416
wzór pieczątki firmowej firm_417Zamów ze wzoru firm_417
wzór pieczątki firmowej firm_419Zamów ze wzoru firm_419
wzór pieczątki firmowej firm_420Zamów ze wzoru firm_420
wzór pieczątki firmowej firm_421Zamów ze wzoru firm_421
wzór pieczątki firmowej firm_422Zamów ze wzoru firm_422
wzór pieczątki firmowej firm_423Zamów ze wzoru firm_423
wzór pieczątki firmowej firm_424Zamów ze wzoru firm_424
wzór pieczątki firmowej firm_425Zamów ze wzoru firm_425
wzór pieczątki firmowej firm_426Zamów ze wzoru firm_426
wzór pieczątki firmowej firm_427Zamów ze wzoru firm_427
wzór pieczątki firmowej firm_429Zamów ze wzoru firm_429
wzór pieczątki firmowej firm_430Zamów ze wzoru firm_430
wzór pieczątki firmowej firm_431Zamów ze wzoru firm_431
wzór pieczątki firmowej firm_432Zamów ze wzoru firm_432
wzór pieczątki firmowej firm_433Zamów ze wzoru firm_433
wzór pieczątki firmowej firm_434Zamów ze wzoru firm_434
wzór pieczątki firmowej firm_435Zamów ze wzoru firm_435
wzór pieczątki firmowej firm_436Zamów ze wzoru firm_436
Zaprojektuj pieczątkę w kategorii: pieczątki firmowe »

ajax loader