Proszę czekać...

ładowanie danych...
facebooklinkedinyoutube
Logowanie

PIECZĄTKI URZĘDOWE - przykładowe wzory odbić

Praca urzędników nierozerwalnie związana jest z pieczątkami. To przy ich pomocy zatwierdzane są różnego rodzaju dokumenty, pisma czy faktury. W każdej instytucji państwowej (Urząd Miejski, Urząd Gminy czy Urząd Stanu Cywilnego) spotkać można co najmniej kilka wzorów pieczątek niezbędnych w codziennej pracy. Należą do nich m.in. pieczęć urzędowa (czyli pieczątka orzeł), pieczęć imienna, nagłówkowa, pieczęć urzędowa pieczątka sprawdzono czy pieczątka opłata pobrana.


Wzory pieczątek urzędowych: podstawowa, okrągła pieczęć urzędowa z orłem

Jak mówi Ustawa o pieczęciach urzędowych, godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej, polska pieczątka urzędowa z wizerunkiem orła powinna znaleźć się w wyposażeniu wszystkich organów władzy państwowej, gmin, powiatów, samorządów województw, sądów, prokuratur, komorników sądowych, regionalnych izb obrachunkowych, jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Służby Więziennej, szkół publicznych i niepublicznych (w tym szkół wyższych).

Jak wygląda polska pieczęć urzędowa?

Wzór zawiera wizerunek orła zgodny z godłem, dookoła którego umieszczony jest napis odpowiadający nazwie danego podmiotu (np. pieczątka Urzędu Celnego, oprócz orła, zawierać będzie treść: Urząd Celny I w Warszawie).


OKW - Pieczątki dla Obwodowej Komisji Wyborczej

W pieczątkach dla OKW stosuje się czerwony tusz a średnica odbicia wynosi 25 mm. Zwykle taka pieczątka zawiera numer komisji, rodzaj komisji (np. OKW ds. przeprowadzenia głosowania, lub OKW ds. ustalenia wyników głosowania), oraz miejscowość. Całość projektu pieczątki dla Obwodowej Komisji Wyborczej zamknięta w jednym lub dwóch okręgach:

Inne pieczątki używane w polskich urzędach

Osoby piastujące ważne funkcje w instytucjach państwowych, w swojej pracy często wykorzystują pieczątki imienne, takie jak: pieczątka burmistrza, pieczątka sołtysa (czyli pieczątka sołectwo) czy wzór pieczątki starszy specjalista, kierownik lub samodzielny referent (np. w urzędzie skarbowym).

Do zatwierdzania ważnych dokumentów lub oznaczania urzędowej korespondencji stosuje się nagłówkowe pieczątki, zawierające nazwę oraz inne dane konkretnej instytucji. Wzór pieczątki urzędu skarbowego zawiera zwykle następującą treść: Naczelnik Urzędu Skarbowego w (nazwa miejscowości), adres urzędu, telefon kontaktowy. Podobnie prezentuje się wzór pieczątki urzędu pracy, urzędu miasta czy gminy.

Oprócz powyższych pieczątek, w polskich urzędach powszechnie stosuje się również wzory niezbędne w codziennej pracy z dokumentami, takie jak: pieczątka z upoważnienia, wzór wpłynęło, zatwierdzono, anulowano, pieczątka sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, datowniki czy numeratory.

 
 

 

Zaprojektuj pieczątkę w kategorii: pieczątki urzędowe »
ajax loader
Przypomnij hasło
Twoje dane