Proszę czekać...

ładowanie danych...
facebooklinkedinyoutube
Logowanie

PIECZĄTKI KANCELARYJNE - przykładowe wzory odbić

Czynności kancelaryjne są niezwykle ważnym elementem procedur biurowych. Wbrew pozorom nie są wykonywane jedynie przez kancelarie. w każdej organizacji odpowiedzialni są za nie pracownicy sekretariatów, recepcji i księgowości, a także pozostali pracownicy biurowi. Do takich czynności należy na przykład przyjmowanie, podział i wysyłanie korespondencji, prowadzenie ewidencji poczty (listów i przesyłek) czy sporządzanie i powielanie pism. Aby obieg dokumentów w organizacji przebiegał sprawnie, konieczne jest usystematyzowanie pracy. W tym celu stworzyliśmy tak zwane pieczątki kancelaryjne, do których należą między innymi pieczątka wpływu, pieczątka odpis, pieczątka kopia, a także pieczątka kancelarii adwokackiej, wzór pieczątki radcy prawnego czy pieczęć notariusza.

Poniżej przedstawiamy różne wzory pieczęci, które sprawdzą się zarówno w pracy biurowej, jak i czynnościach związanych z prowadzeniem kancelarii adwokackiej, radcy prawnego, notariusza czy w działalności biegłych sądowych.

Pieczątka wpływu – wzór ten używany jest między innymi do oznaczania korespondencji przychodzącej do firmy. Ułatwia segregowanie i utrzymanie porządku w korespondencji i dokumentacji. Pieczątka wpłynęło pozwala na skierowanie przesyłki do właściwej osoby lub komórki organizacyjnej. w jednostkach, w których obieg korespondencji i dokumentów jest duży, pracę jeszcze bardziej ułatwi pieczątka wpływu z datownikiem (inaczej: pieczątka wpłynęło z datą lub pieczątka wpłynęło dnia). Wzór ten pozwala na automatyzację pracy, a co za tym idzie – oszczędność czasu.

 

Pieczątka firmy – ten wzór pełni funkcję informacyjną, a także ułatwia ujawnianie danych firmy. Dane na pieczątce firmowej to zwykle nazwa firmy, siedziba, NIP i dane kontaktowe, a czasem także nr rachunku bankowego czy logo firmy. Ten typ pieczęci nazywa się także pieczątką nagłówkową.

 

Pieczątki imienne, do których zaliczyć można wzory takie jak: pieczątka prezesa, pieczątka radcy prawnego, pieczątka notariusza, pieczątka komornika, pieczątka doradcy podatkowego czy pieczątka biegłego sądowego.

 


Pieczątka jednoosobowa działalność gospodarcza, z której korzystać mogą wszystkie osoby działające na własną rękę.

Pieczątki księgowe – należy do nich na przykład wzór pieczątki potwierdzającej zgodność z oryginałem, pieczątki zapłacono gotówką, zatwierdzono pod względem i inne tak zwane pieczątki tabelaryczne czy pieczątki dekretacji księgowej.

 

Pieczątka windykacyjna (inaczej: pieczątka prewencyjna) – ma na celu dyscyplinowanie kontrahentów do terminowego opłacania należności. Gdzie może pojawić się taka pieczątka? Na fakturze, rachunku, wezwaniu do zapłaty itp.

 

Pieczątka wzmianka o wyniku egzekucji komorniczej (pieczątka dla komornika):

 


Zarówno wzór pieczątki radcy prawnego, jak i wzór pieczątki notariusza czy pieczątkę dekretacji księgowej, zaprojektować można w naszym formularzu (lub wgrać własny, gotowy projekt).

Poniżej przedstawiamy przykładowe wzory pieczątek kancelaryjnych:

Zaprojektuj pieczątkę w kategorii: pieczątki kancelaryjne »
ajax loader
Przypomnij hasło
Twoje dane