Jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie, kiedy myślisz o pieczątkach? Zapewne pisma, umowy, faktury i inne dokumenty, wymagające oznaczenia pieczęcią firmową lub imienną.