Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Czy technik weterynarii może otworzyć gabinet?

Osoba z tytułem technika weterynarii nie ma takich samych uprawnień jak specjalista z tytułem lekarza weterynarii. Lekarzem zostaje osoba, która ukończyła studia na wydziale medycyny weterynaryjnej, a technikiem – absolwent technikum weterynaryjnego. Jednak czy technik nie może otworzyć własnego gabinetu i posługiwać się pieczątką technika weterynarii? Jakie znaczenie ma pieczątka technika weterynarii? Sprawdźmy.

Jakie uprawnienia ma technik weterynarii?

Technik weterynarii może wykonywać czynności, które nie wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy medycznej. Są wśród nich np.:

 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zranienia, złamania, zadławienia, porodu, który nie wymaga zabiegu chirurgicznego,
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,
 • podawanie leków, które są dostępne bez recepty lub leków przepisanych przez lekarza weterynarii,
  pieczątka technika weterynarii
  pieczątka technika weterynarii
 • asystowanie przy zabiegach chirurgicznych oraz sekcjach zwłok,
 • opieka nad leczonymi zwierzętami,
 • wykonywanie czynności sanitarnych, higienicznych i fizykoterapeutycznych.

W praktyce oznacza to, że technik weterynarii może pracować np. jako asystent w lecznicach, przychodniach czy klinikach weterynaryjnych, a także w ogrodach zoologicznych, hodowlach, schroniskach, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, w weterynaryjnej inspekcji pracy czy agrobiznesie.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otworzyć działalność weterynaryjną?

Aby otworzyć gabinet weterynaryjny, w którym świadczone są usługi medyczne, należy:

 • posiadać tytuł lekarza weterynarii i prawo do wykonywania zawodu wydane przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną,
 • dysponować specjalistycznym sprzętem oraz lokalem przystosowanym do wykonywania czynności medycznych,
 • być członkiem Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
 • otworzyć działalność gospodarczą (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule „Jak założyć firmę przez internet”).

Warto zwrócić też uwagę na odmienne wymagania względem różnych form działalności. Oto przykłady:

 • gabinet – brak wymogu co do stażu zawodowego;
 • przychodnia – min. rok stażu,
 • lecznica – min. 2 lata stażu, konieczność zapewnienia całodobowej obserwacji i leczenia,
 • klinika – min. 5 lat stażu, zatrudnionych przynajmniej 3 lekarzy weterynarii.

Gabinet technika weterynarii? Czy to możliwe?

Technik weterynarii może otworzyć własny gabinet, jednak zakres jego usług będzie zdecydowanie węższy niż zakres usług gabinetu prowadzonego przez lekarza. W związku z tym wątpliwa jest opłacalność podobnych praktyk – skoro technik nie może samodzielnie wykonywać zabiegów chirurgicznych, diagnozować i leczyć, trudno oczekiwać, że właściciele zwierząt będą tłumnie stawać u progu jego gabinetu.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby technik weterynarii otworzył np. gabinet pielęgnacyjny, w którym będzie np. obcinać pazury, czyścić uszy czy strzyc sierść zwierząt.

Pieczątka a uprawnienia technika weterynarii  

Technik weterynarii nie może posługiwać się pieczątką lekarza weterynarii. Może jednak posiadać własną pieczątkę imienną lub firmową, jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą (więcej informacji na temat pieczątek firmowych znajdziesz w artykule „Pieczątka firmowa – czy jest obowiązkowa?”).

Jeśli chcesz zamówić pieczątkę, możesz skorzystać z naszej oferty. Znajdziesz w niej m.in. wzory pieczątek lekarskich, a także pieczątki firmowe, księgowe, imienne czy dziecięce.

2 komentarze

 • Technik weterynarii może otworzyć i posiadać normalny gabinet, jednak musi zatrudnić lekarza weterynarii na stanowisku kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt. Właścicielem gabinetu może być osoba fizyczna

  • każdy może otworzyć gabinet weterynaryjny, aptekę itp. wymóg jest taki że kierownikiem takiego podmiotu musi być osoba z uprawnieniami .