Podejmujesz decyzję o odejściu z pracy. Idziesz do przełożonego i informujesz go o swojej decyzji. On przyjmuje Twoją wiadomość, uściskacie sobie dłonie i życzycie powodzenia – resztą formalności