Kupując mieszkanie, musisz przygotować się na dopełnienie szeregu formalności – od sprawdzenia zapisów w księdze wieczystej, po postawienia pieczątki przez notariusza na akcie własności. Sprawdź, jakie dokumenty są