Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Cyberbezpieczeństwo kryptoaktywów

Rozwój cyfrowych produktów oraz usług generuje sporo ułatwień, a także możliwości dla wszystkich konsumentów. Jednocześnie należy pamiętać, że wraz z progresem nowoczesnych technologii, wzrasta ryzyko nieuczciwych, a czasem wręcz niebezpiecznych praktyk cyberprzestępców. Takie tendencje są szczególnie groźne dla wszystkich inwestorów, którzy interesują się kryptoaktywami oraz samych instytucji. W dzisiejszej publikacji analizujemy kluczowe dane i statystyki w kontekście skutecznej ochrony cyfrowej tożsamości!

Barometr cyberbezpieczeństwa

W tym zadaniu pomocny jest specjalny Barometr cyberbezpieczeństwa, opracowany przez zespół ekspertów z KPMG Polska. Instytucja ta jest rodzimym oddziałem międzynarodowej organizacji niezależnych przedsiębiorstw o charakterze audytorsko-doradczym.


Opublikowane na stronach podmiotu informacje mogą budzić niepokój, zwłaszcza wśród indywidualnych inwestorów, których interesuje kurs Ethereum, ale nie tylko. Jak bowiem wynika z danych, skala niewłaściwych cyberincydentów na terenie kraju jest znacząca. Co to oznacza w praktyce?

Pieczatki-online.eu - Cyberbezpieczeństwo kryptoaktywów

Rosnący e-strach

Analizowany raport zdradza ogromną skalę, występujących cyberprzestępstw. Według autorów dokumentu, w 2023 roku nawet 66% wszystkich organizacji doświadczyło jakiejś formy negatywnego cyberincydentu. To pokazuje, że wygoda wynikająca z wykorzystywanych innowacji, aplikacji oraz oprogramowania, wiąże się także z dużym zagrożeniem.


Nie dziwi zatem fakt, że coraz większą uwagę przywiązuje się właśnie do aspektów bezpieczeństwa. Liczne przedsiębiorstwa i instytucje dążą do rozbudowy systemów ochronnych, chroniąc wszelkie dane wrażliwe, a jednocześnie spełniając obowiązujące restrykcje i przepisy prawa.

Śladami źródeł

Wspomniana skala niebezpieczeństwa to jedynie początek fascynujących obserwacji. Okazuje się, że wynik 66% firm, które odnotowały aspekt cyberprzestępstw, już jest objawem znacznego pogorszenia sytuacji. Jeszcze 12 miesięcy wcześniej poziom ten był mniejszy o 8 punktów procentowych. Zatem, gdzie skrywa się największe zagrożenie dla wszystkich użytkowników wirtualnego handlu?


Odpowiedź na to pytanie wyjaśnia dalsza lektura Barometru cyberbezpieczeństwa 2024. W rezultacie, liderem wśród grup stanowiących realne ryzyko dla funkcjonujących organizacji są właśnie zorganizowane grupy cyberprzestępcze. W bieżącym roku wartość ich udziału w tak negatywnym zestawieniu wyniosła bowiem 53%. Jednak, zakres potencjalnego zagrożenia nie ogranicza się tylko do tej kategorii.


Innym zagrożeniem są pojedynczy hakerzy. Ten rodzaj niebezpieczeństwa jest szczególnie istotny w kontekście indywidualnych graczy giełdowych, którzy posiadają rozbudowane portfolio portfeli inwestycyjnych. Co więcej, skala ryzyka w tym przypadku wcale nie ulega znaczącemu zmniejszeniu – hakerzy reprezentują bowiem aż 50% wszystkich przypadków.


Kolejny przykład powoduje ograniczenie pułapu zagrożenia niemal o połowę. Cyberterroryści, bo właśnie o nich mowa, obejmują 28% cyberincydentów. Mroczne zestawienie zawiera również, tak zwaną, dzieciarnię internetową ora haktywistów. W obu tych przypadkach wielkość ryzyka oszacowana została na kilkanaście procent. Jednak, sama znajomość kluczowych przedstawicieli nieetycznych praktyk to za mało, aby się przed nimi ustrzec. Należy również znać ich metody działania!

Arsenał cyberprzestępców

Niestety współczesny asortyment wirtualnych złoczyńców jest niezwykle rozbudowany i zaawansowany. Należy zatem przedstawić poszczególne rozwiązania, nawiązując do skali realnego zagrożenia wobec zainteresowanych organizacji.


Na pierwszym miejscu widnieje phishing, czyli wyłudzanie danych uwierzytelniających. Ten sposób działania cyberprzestępców jest prawdziwym utrapieniem wszystkich przedsiębiorców, ale także indywidualnych konsumentów produktów finansowych i samych inwestorów kryptoaktywów.


Tuż za phishingiem znajduje się malware, który polega na niebezpiecznym wycieku danych, właśnie przy pomocy złośliwego oprogramowania. Kolejne pozycje należą do kradzieży danych przez samych pracowników, zaawansowanych ukierunkowanych ataków, wycieków danych wynikających z kradzieży lub zgubienia ważnych nośników, kampanii ransomware, kradzieży związanych z naruszeniem bezpieczeństwa fizycznego oraz ataków wykorzystujących błędy w aplikacjach.


Ranking ten zamykają włamania do urządzeń mobilnych, ataki na sieci bezprzewodowe, podsłuchiwanie ruchu, ataki w modelu denial of service, a także ataki na łańcuch dostaw przy udziale partnerów biznesowych. Jak widać, skala narzędzi cyberprzestępców jest naprawdę duża!

Podsumowanie

Informacje zawarte w raporcie pokazują, jak ważne jest profesjonalne i odpowiedzialne partnerstwo, bez względu na model działania. Indywidualni inwestorzy powinni zatem zwracać uwagę na wybraną platformę transakcyjną, a przedstawiciele organizacji – zwiększać świadomość pracowników oraz skuteczność narzędzi asekuracyjnych.


Analiza tego raportu będzie szczególnie praktyczna dla wszystkich słuchaczy serwisu
radioem.pl. Katowicka Strefa Ekonomiczna jest bowiem miejscem o ogromnym potencjale biznesowym w ujęciu regionalnym, ale także międzynarodowym! międzynarodowym!

Dodaj komentarz