Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Czym jest płynność finansowa przedsiębiorstwa?

Płynność finansowa jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania oraz dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. To właśnie z powodu utraty płynności finansowej upadłość ogłasza spora liczba polskich firm. Groźba bankructwa nie jest jednak jedynym niebezpieczeństwem, jakie wiąże się brakiem płynności. Pozostałymi są: utrata stałych klientów, odejście doświadczonych pracowników firmy czy narażenie na szwank reputacji przedsiębiorstwa. Sprawdź, czym dokładnie jest płynność finansowa i dowiedz się, jak nie dopuścić do jej utraty w swojej firmie.

Płynność finansowa – co to jest?

Najprościej ujmując, mianem płynności finansowej określa się zdolność przedsiębiorstwa do regulowania swoich zobowiązań w terminie. Firmy, które nie mają problemów z utrzymaniem płynności finansowej, opłacają wszystkich swoich pracowników, podwykonawców, dostawców i kontrahentów w wyznaczonych terminach – bez opóźnień i zwłoki.

Przedsiębiorstwo, które posiada płynność finansową, może elastycznie zarządzać swoimi aktywami. Nie obawiając się tego, czy w kolejnych miesiącach na pewno będzie w stanie opłacić faktury, spłacić raty kredytu, czy wypłacać wynagrodzenie swoim pracownikom, firma może bez przeszkód dbać swój rozwój i finansować kolejne inwestycje, np. stworzyć i monitorować swoją stronę www.

Jakie mogą być skutki utraty płynności finansowej?

Brak płynności finansowej to ogromny problem dla przedsiębiorców. Utrata zdolności do opłacania bieżących zobowiązań może wiązać się z utratą dotychczasowych kontrahentów, podwykonawców, a nawet pracowników – w końcu kto chciałby pracować z przedsiębiorcą, który nie płaci na czas. Dodatkowo, problemy z wypłacalnością mogą utrudniać zdobycie nowych klientów. Wieści o utracie płynności finansowej rozchodzą się z prędkością światła, zwłaszcza w dobie social media. Jeden kontrahent, który nie otrzymał swojej zapłaty w terminie, może wyrządzić naprawdę olbrzymie szkody w wizerunku firmy.

Jak zadbać o płynność finansową firmy?

Podstawową kwestią, o której powinien pamiętać każdy przedsiębiorca, jest regularne i rzetelne monitorowanie finansów firmy. W przypadku zaobserwowania znacznego spadku płynności warto jak najszybciej reagować.

Do narzędzi, które usprawniają płynność finansową przedsiębiorstw, zalicza się:

  • faktoring,
  • kredyt firmowy,
  • leasing,
  • ubezpieczenie należności,
  • emisja krótkotrwałych papierów wartościowych.

Rynek jest obecnie bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym z najważniejszych czynników, przesądzającym o sukcesie przedsiębiorstw, jest właśnie płynność finansowa. Jej zachowanie powinno być jednym z najważniejszych zadań firmy.

Dodaj komentarz