Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Pożyczka a kredyt – jakie są różnice

Pożyczka i kredyt – tych dwóch słów często używany zamiennie, traktując je jako synonimy. Z prawnego punktu widzenia jest to jednak duży błąd. Pomimo tego, że skutkiem zarówno pożyczki, jak i kredytu jest zaciągnięcie długu, pojęcia te bardzo wiele dzieli. Poznaj najważniejsze różnice pomiędzy nimi.

Kredyt – oferowany jedynie przez banki

W artykule 5 Prawa bankowego stwierdza się, że kredyt jest jedną z tak zwanych czynności bankowych. Oznacza to, że jedynymi instytucjami, które mogą go udzielić, są banki. Nie ma możliwości, aby zaciągnąć kredyt w firmie pożyczkowej czy u rodziny.

Udzielenie kredytu nierozerwalnie związane jest z koniecznością zawarcia umowy kredytowej – pomiędzy klientem a bankiem. Zawartość tego dokumentu precyzyjnie określa artykuł 69 Prawa bankowego. Zgodnie z nim w umowie kredytowej muszą zostać określone:

  • kwota kredytu,
  • termin spłaty zadłużenia,
  • zasady udzielania kredytu,
  • wysokość oprocentowania kredytu,
  • wysokość prowizji za udzielenie kredytu,
  • cel, na jaki ma zostać przeznaczony kredyt.

Udzielenie kredytu jest zawsze odpłatne. Oznacza to, że zawsze będziesz musiał oddać więcej, niż pożyczyłeś – to właśnie w ten sposób zarabia bank.

Otrzymanie kredytu będzie zwykle wiązało się z koniecznością przedstawienia przez Ciebie zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach. Sprawdzona zostanie także Twoja historia kredytowa w BIK.

Pożyczka – i w banku, i u sąsiada

Pożyczka jest pojęciem znacznie szerszym niż kredyt. Tej formy finansowania mogą udzielać instytucje, firmy, a nawet osoby prywatne – pod warunkiem, że pożyczane pieniądze są ich własnością. Ogólne zasady udzielania pożyczek określone zostały w Kodeksie Cywilnym.

Udzielenie pożyczki wiąże się ze znacznie mniejszą liczbą formalności do spełnienia. Przede wszystkim, decydując się na jej zaciągnięcie, nie będziesz zobowiązany do tego, by wskazać, na co zamierzasz przeznaczyć pożyczaną kwotę. Co więcej, w świetle prawa nie jest konieczne nawet, aby pożyczkodawca i pożyczkobiorca zawierali między sobą pisemną umowę. W praktyce jednak firmy pożyczkowe oraz banki udzielające pożyczek zawsze decydują się na sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, gdyż zabezpiecza ona interesy obydwu stron.

W przeciwieństwie do kredytu pożyczka może być udzielona nieodpłatnie, chociaż oczywiście niewiele instytucji decyduje się na to, by zrezygnować ze swojego zarobku. Zdarza się jednak, że firmy pozabankowe oferują darmową pierwszą pożyczkę dla nowych klientów – po to, by zachęcić ich do korzystania ze swojej oferty.

Dodaj komentarz