Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Niewykorzystany urlop – czy można przenieść go na przyszły rok lub kolejną umowę?

Zbliża się koniec roku, kończysz pracę w firmie albo zmieniasz umowę na nową i wiesz, że nie wykorzystasz przysługującego Ci urlopu wypoczynkowego? Czy urlop przepada? Nie. Istnieje kilka możliwych scenariuszy: przeniesienie urlopu na kolejny rok lub następną umowę, albo wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Sprawdź, z którego z nich możesz skorzystać.

Niewykorzystany urlop
Zdjęcie dodane przez Gustavo Fring: https://www.pexels.com/pl-pl

Ile urlopu Ci przysługuje?

Jeśli pracujesz w ramach umowy o pracę, masz prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. 20 dni – gdy jesteś zatrudniona/y na umowę o pracę krócej niż 10 lat. 26 dni – gdy Twoje zatrudnienie przekracza 10 lat. Do tego okresu wlicza się także zdobyte wykształcenie:

  • Zasadnicze lub równorzędne szkole zawodowej – 3 lata,
  • Średnie w szkole zawodowej – 5 lat,
  • Średnie w szkole ogólnokształcącej – 4 lata,
  • W szkole policealnej – 6 lat,
  • W szkole wyższej – 8 lat.

W przypadku jednoczesnej nauki oraz pracy w ramach umowy o pracę do stażu wlicza się okres korzystniejszy dla pracownika.

Urlop naliczany jest na cały rok kalendarzowy. Jeśli więc zaczynasz pracę w trakcie trwania roku, to liczba dni urlopowych będzie zmniejszona proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do końca roku. A co się dzieje, gdy kończy się rok lub kończy się umowa, a Tobie zostały jeszcze niewykorzystane dni urlopowe? Sprawdźmy.

Niewykorzystany urlop i ta sama umowa

Jeśli w danym roku kalendarzowym nie wykorzystasz urlopu wypoczynkowego, a Twoja umowa jest kontynuowana po 1 stycznia, to wszystkie dni przechodzą jako zaległe na kolejny rok. Na wykorzystanie tych dni masz czas do końca września.

Niewykorzystany urlop a nowa umowa z nowym pracodawcą

Twoja umowa wygasa albo rozwiązujesz umowę z pracodawcą, ale nie wykorzystałaś/eś wszystkich dni z urlopu wypoczynkowego? W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy. Środki te powinny być wypłacone najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Twojej umowy.

Warto wiedzieć! W zależności od ustaleń z pracodawcą z pozostałego urlopu możesz skorzystać na sam koniec obowiązywania umowy. Jeśli jednak tego nie zrobisz, pracodawca będzie musiał wypłacić Ci ekwiwalent.

Niewykorzystana umowa a nowa umowa z tym samym pracodawcą

Twoja umowa się kończy lub z jakichś powodów ma zostać rozwiązana, ALE bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy podpisujesz nową umowę z tym samym pracodawcą? W takiej sytuacji możesz ustalić z pracodawcą, czy urlop wypoczynkowy zostanie przeniesiony na kolejną umowę, zgodnie z art. 171 § 3 Kodeksu pracy. W tym przypadku pracodawca nie będzie mieć obowiązku wypłacenia Ci ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Co zrobić w takiej sytuacji? Należy zawrzeć z pracodawcą porozumienie o przeniesieniu urlopu na kolejną umowę. Najlepiej, by porozumienie zawarte było na piśmie, choć nie ma jednego, ustalonego wzoru takiego porozumienia. Musi ono zostać zawarte jeszcze w trakcie trwania poprzedniej umowy.

Ważne! Jeśli między dwiema umowami wystąpi jakakolwiek przerwa, przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę będzie niemożliwe.

Co ze świadectwem pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać Ci świadectwo tylko wtedy, gdy definitywnie kończy się stosunek pracy. Jeśli w ciągu 7 dni od zakończenia umowy podpiszesz nową umowę z pracodawcą, to świadectwo pracy może zostać wydane na Twój wniosek.

Jeśli całkowicie kończysz pracę i odbierasz świadectwo pracy, to liczbę wykorzystanych dni urlopowych znajdziesz w ust. 6 pkt 1.

Jeśli urlop nie został przez Ciebie w pełni wykorzystany, ale zawarłaś/eś z pracodawcą porozumienie w sprawie przeniesienia niewykorzystanego urlopu na kolejną umowę, to pracodawca w świadectwie pracy wykaże tylko faktycznie wykorzystany urlop. Nie wskaże pozostałej, przeniesionej na kolejną umowę części urlopu.

Więcej informacji na temat zawartości i wzoru nowego świadectwa pracy znajdziesz w tym wpisie. Na naszym blogu znajdziesz też wiele innych porad biznesowych, kadrowych czy finansowych. Zapraszamy.

Dodaj komentarz