Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Jak wygląda świadectwo pracy w 2023 roku?

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązuje od 23 maja 2023 roku i jest następstwem nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany wprowadzone do Kodeksu pociągają za sobą nowe obowiązki dla pracodawców oraz konieczność umieszczania większej ilości informacji na świadectwie. Sprawdźmy, co się zmieniło, jakie dodatkowe informacje musi zawierać świadectwo pracy i jakie nowe możliwości zyskują pracownicy.

Nowe świadectwo pracy 2023
Zdjęcie dodane przez RDNE Stock project: https://www.pexels.com/pl-pl/

Zmiany w kodeksie pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy z 9 marca 2023 roku przyniosła wprowadzenie dwóch unijnych dyrektyw: rodzicielskiej i work-life balance.

Dyrektywa rodzicielska ma ułatwiać pracującym rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Ustanawia minimalne wymagania, dzięki którym – jak mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg – kobiety i mężczyźni mają mieć równe szanse na ryku pracy i być traktowani równo w miejscu zatrudnienia. Mają w tym pomóc m.in. indywidualne prawa związane z urlopami rodzicielskim, opiekuńczym i ojcowskim, a także elastyczna organizacja pracy dla rodziców i opiekunów.

Work-life balance to dyrektywa, która została wprowadzona, by umożliwić poprawę jakości życia pracowników dzięki zapewnieniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Daje pracownikom możliwość skorzystania m.in.:

  • ze zwolnienia spowodowanego działaniem siły wyższej (2 dni lub 16 godzin w roku; więcej na ten temat przeczytasz tutaj),
  • z okazjonalnej pracy zdalnej (24 dni w roku; ostateczną decyzję o możliwości skorzystania z pracy zdalnej podejmuje pracodawca),
  • z urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia wsparcia członkowi rodziny, który wymaga opieki z przyczyn medycznych (maksymalnie 5 dni w roku).

Co zmienia się w świadectwie pracy w 2023 roku?

Wprowadzenie zmian do Kodeksu pracy pociągnęło za sobą konieczność zaktualizowania wzoru świadectwa pracy, w którym musi znaleźć się więcej informacji niż wcześniej.

Przed majem 2023 pracodawca miał obowiązek umieszczać w świadectwie pracy informacje, takie jak: dane pracownika, okres wykonywania pracy, okres pracy tymczasowej, zajmowane stanowiska, tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy, upadłość lub likwidacja pracodawcy, wykorzystany urlop wypoczynkowy, bezpłatny, wychowawczy, rodzicielski i ojcowski, opieka nad dzieckiem, okresy niezdolności do pracy, okresy bez wynagrodzenia i nieskładkowe czy informacje o zajęciu wynagrodzenia. Teraz świadectwo pracy musi zawierać także poniższe informacje:

  • liczba dni wykorzystanych na okazjonalną pracę zdalną,
  • liczba godzin lub dni wykorzystanych na tzw. urlop z powodu siły wyższej,
  • liczba dni wykorzystanych na urlop opiekuńczy.

Dzięki takim informacjom kolejny pracodawca, który będzie zatrudniał pracownika w tym samym roku kalendarzowym, będzie mógł ustalić wymiar powyższych zwolnień/urlopów pozostały do wykorzystania.

W Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy) znajdziesz pomocniczy wzór nowego świadectwa pracy, obowiązującego od 23 maja 2023 roku.

Szukasz więcej informacji dotyczących prowadzenia firmy? Zapraszamy do sekcji Porady na naszej stronie www.

Dodaj komentarz