Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Pieczątka fizjoterapeuty – wzór pieczątki i wymagane dane

W marcu 2017 roku, decyzją Krajowej Rady Fizjoterapeutów, w Polsce jako pierwszym kraju Unii Europejskiej, przyznano prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Uprawnienia otrzymało 313 przedstawicieli zawodu z całego kraju. Co się z tym wiąże? W dalszej części tekstu znajdziesz odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania i dowiesz się, jak w świetle nowych przepisów powinna wyglądać pieczątka fizjoterapeuty.

Zmiany w zawodzie fizjoterapeutyPieczątka Fizjoterapeuty

Fizjoterapeutą może zostać osoba, która ukończyła licencjackie, magisterskie lub podyplomowe studia specjalizacyjne na kierunku fizjoterapia bądź rehabilitacja ruchowa i pozytywnie ukończyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny.

Od 25 września 2015, zgodnie z przyjętą ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2015 poz. 1994), każda osoba, która chce wykonywać pracę fizjoterapeuty, zobowiązana jest do uzyskania prawa do wykonywania zawodu. Zmiany te ostatecznie weszły w życie 1 czerwca 2018 i od tego dnia osoba nieposiadająca prawa do wykonywania zawodu, nie może pracować w Polsce jako fizjoterapeuta.

Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, należy spełniać następujące warunki:

  • posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych;
  • nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu;
  • uzyskać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone dyplomem;
  • nie być w przeszłości karanym za umyślnie popełnione przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności;
  • posługiwać się językiem polskim na poziomie, który umożliwia wykonywanie zawodu.

Prawa do wykonywania zawodu wydawane są przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Wydanie dokumentu związane jest z wpisaniem do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Listę specjalistów, którzy posiadają prawa do wykonywania zawodu, można sprawdzić elektronicznie na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Pieczątka fizjoterapeuty

Polskie prawo nie reguluje obowiązku posiadania pieczątek przez fizjoterapeutów, jednak w praktyce większość specjalistów je posiada, gdyż są one po prostu dużym ułatwieniem w codziennej pracy. Pieczątka fizjoterapeuty może być przydatna przy prowadzeniu dokumentacji pacjentów czy sporządzaniu zaleceń.

Dotychczas informacje na pieczątce fizjoterapeuty obejmowały jedynie takie dane jak stopień zawodowy lub naukowy, imię i nazwisko i dane kontaktowe. Po wprowadzeniu najnowszych regulacji wielu fizjoterapeutów decyduję się także na to, by na odbiciu pieczątki umieszczać także numer pozwolenie do wykonywania zawodu.

Pieczątka fizjoterapeuty – wzór

Na początku roku 2018 Krajowa Izba Fizjoterapeutów przedstawiła rekomendowany wzór pieczątki dla fizjoterapeuty. Zawiera on następujące elementy:

  • imię i nazwisko,
  • nazwę zawodu – fizjoterapeuta,
  • numer prawa do wykonywania zawodu.

Niezależnie od tego, czy zamierzasz wykonać stempel według powyższego wzoru, czy może chcesz rozbudować go o dodatkowe informacje, pieczątkę fizjoterapeuty z łatwością zaprojektujesz, korzystając z naszego kreatora pieczątek online!

Dodaj komentarz