Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Pieczątka uprawnionego diagnosty i pieczątka stacji dla stacji kontroli pojazdów – wymogi i wzory odbić.

Wpisy w dokumentach wydawanych przez stacje kontroli pojazdów  powinny być potwierdzone odpowiednią pieczątką, a także datą, podpisem uprawnionego diagnosty wykonującego badanie techniczne oraz pieczątką identyfikacyjną i imienną uprawnionego diagnosty. Sprawdź, jakie są wytyczne dotyczące wielkości stempli oraz wzorów odbić.

Wzory pieczątek stacji kontroli pojazdów oraz identyfikacyjnej i imiennej uprawnionego diagnosty są ściśle określone przez prawo. Określa je załącznik nr 9 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Wzory pieczątek stacji kontroli pojazdów – objaśnienia skrótów

Wzory pieczątek stacji kontroli pojazdów zawierają powtarzalne elementy. Poniżej znajdziesz oznaczenia, które są wymagane w zależności od rodzaju stempla.

1. SKP – skrót od Stacji Kontroli Pojazdów. Należy zamieścić go na pieczątce w takiej właśnie formie.

2. Kody rozpoznawcze stacji kontroli pojazdów, składające się z następujących elementów (w zależności od rodzaju stempla):

 • XXX – właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),
 • 000 – numer kolejny stacji kontroli pojazdów (dla stacji działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia – numer nadany na podstawie dotychczasowych przepisów),
 • P – stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów.

3. Numer uprawnienia diagnosty, który składa się z następujących elementów:

 • XXX – właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),
 • D – stały element numeru uprawnienia diagnosty, oznaczający: „diagnosta”,
 • 0000 – kolejny numer diagnosty.

4. Symbole rodzajów pojazdów:

 • A – motocykle i motorowery,
 • B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,
 • C – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub
 • CC – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 • D – autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 • T – ciągniki rolnicze,
 • E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

5. Symbole rodzajów badań dla następujących pojazdów:

 • a – autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
 • c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • d – pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych, lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
 • e – pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • f – pojazdu marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi,
 • h – umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

Ważne! Wielkość liter ma znaczenie, dlatego należy ściśle trzymać się wytycznych (duże litery dla rodzajów pojazdów, małe dla rodzajów badań).

Poniżej znajdziesz formaty wymagane dla poszczególnych rodzajów pieczątek.

Uprawniony diagnosta okręgowej stacji kontroli pojazdów – wzór pieczątki identyfikacyjnej

Wymiary:

 • Wysokość: 20 mm
 • Szerokość: 20 mm
 • Pieczątka podzielona poziomo na 2 części.
Pieczatki-online.eu - Uprawniony diagnosta okręgowej stacji kontroli pojazdów – wzór pieczątki identyfikacyjnej

Górna część:

 • Kody rozpoznawcze stacji kontroli pojazdów w formacie SKP XXX/000.

Dolna część:

 • Numer uprawnienia diagnosty w formacie XXX/D/000

Uprawniony diagnosta podstawowej stacji kontroli pojazdów – wzór pieczątki identyfikacyjnej

Wymiary:

 • Wysokość: 20 mm
 • Szerokość: 20 mm
 • Pieczątka podzielona poziomo na 3 części.
Pieczatki-online.eu - Uprawniony diagnosta podstawowej stacji kontroli pojazdów – wzór pieczątki identyfikacyjnej

Górna część:

 • Kody rozpoznawcze stacji kontroli pojazdów w formacie SKP XXX/000/P

Środkowa część:

 • Symbol rodzaju pojazdu (patrz punkt 4. objaśnień skrótów).

Dolna część:

 • Numer uprawnienia diagnosty w formacie XXX/D/0000.

Uprawniony diagnosta podstawowej stacji kontroli pojazdów wykonującej niektóre badania z zakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów – wzór pieczątki identyfikacyjnej

Wymiary:

 • Wysokość: 20 mm
 • Szerokość: 20 mm
 • Pieczątka podzielona poziomo na 3 części.
Pieczatki-online.eu - Uprawniony diagnosta podstawowej stacji kontroli pojazdów wykonującej niektóre badania z zakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów – wzór pieczątki identyfikacyjnej

Górna część:

 • Kody rozpoznawcze stacji kontroli pojazdów w formacie SKP XXX/000/P

Środkowa część:

 • Należy zawrzeć symbol rodzaju pojazdu (punkt 4. objaśnień skrótów) oraz symbol rodzaju badań (patrz punkt 5.) – z zachowanie wytycznych co do wielkości liter.

Dolna część:

 • Numer uprawnienia diagnosty w formacie XXX/D/0000.

Uprawniony diagnosta  – wzór pieczątki imiennej

Wymiary:

 • Wysokość: 10 mm
 • Szerokość: 30 mm
Pieczatki-online.eu - Uprawniony diagnosta – wzór pieczątki imiennej

Dane uprawnionego diagnosty:

 • Informacja „Uprawniony diagnosta” oraz dane (np. inż. Jan Nowak).

Okręgowa stacja kontroli pojazdów – wzór pieczątki

Rozporządzenie nie określa wymiarów pieczątki. Wzór stempla powinien zawierać następujące dane:

 • Nazwa, adres i numer telefonu stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
 • Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów XXX/000 (zgodnie z objaśnieniami).

Podstawowa stacja kontroli pojazdów – wzór pieczątki

Rozporządzenie nie określa wymiarów pieczątki. Wzór stempla powinien zawierać następujące dane:

 • Przykładowa nazwa, adres i numer telefonu stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
 • Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów XXX/000/P (zgodnie z objaśnieniami).
 • Symbole rodzajów pojazdów zgodnie z objaśnieniami (A, B, T, E).

Podstawowa stacja kontroli pojazdów wykonująca niektóre badania z zakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów – wzór pieczątki

Rozporządzenie nie określa wymiarów pieczątki. Wzór stempla powinien zawierać następujące dane:

 • Nazwa, adres i numer telefonu stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
 • Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów XXX/000/P (zgodnie z objaśnieniami).
 • Symbole rodzajów pojazdów zgodnie z objaśnieniami (A, B, C, CC, D, T, E).
 • Symbole rodzajów badań (a, c, d, e, f, h).

Jeśli potrzebujesz pieczątki identyfikacyjnej, imiennej lub pieczątki stacji kontroli pojazdów, skontaktuj się z nami – chętnie udzielimy niezbędnego wsparcia podczas procesu zamawiania i podpowiemy, który stempel będzie dla Ciebie najlepszy.

Zamów pieczątki motoryzacyjne:

Dodaj komentarz