Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Pieczątki mają moc – stemple lekarza i weterynarza

Pieczątka lekarska standardowa

Obok kitla i stetoskopu podstawa wyposażenia każdego medyka. Przez lata przyjęło się, że lekarskie pieczątki mają postać niewielkiego podłużnego pudełka w kolorze srebrnym. Chcielibyśmy zaproponować pewne zmiany- jak poniżej:

pieczątka lekarska średnia do 4 linii 48x17mm
Etui starej pieczątki lekarskiej
  strzalka - pieczątki online
Colop Stamp Mouse 30
Colop Stamp Mouse 30
– nowa propozycja

 

 

 

Nowa propozycja to przede wszystkim stylowy i poręczny automat, który każdy lekarz zmieści w najmniejszej kieszni kitla. Polecamy!

Co poza obudową mieć powinna taka pieczątka?

W przypadku tego typu stempli nie ma miejsca na nadmierną kreatywność. Treść odbicia regulują bowiem przepisy.

Zgodnie z Uchwała nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej:

Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. tytuł zawodowy, tj. “lekarz” (“lek.”) albo “lekarz dentysta” (“lek. dent.”),
 3. numer prawa wykonywania zawodu,
 4. posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

 1. tytuł i stopień naukowy,
 2. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
 3. numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
 4. numer telefonu,
 5. adres.

W zależności od tego, z ilu dodatkowych treści zamierzamy skorzystać, możemy wybrać większy lub mniejszy stempel.

Jest wiele specjalizacji lekarskich, dlatego też pieczątka lekarska ma kilka wariantów. Na szczególną uwagę zasługuje stempel lekarza weterynarii.

Pieczątka lekarza weterynarii

Prawidłowy wygląd pieczątki lekarza weterynarii powinien spełniać określone wymogi, które zostały określone w Uchwale Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 roku. W paragrafie drugim znajdziemy szczegółowy opis:
Pieczątka powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:

 1. Tekst poziomy:
  • imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe uzyskane wyłącznie w dziedzinie nauk weterynaryjnych
  • napis “LEKARZ WETERYNARII” – pisane wersalikami, bez skrótów,
  • ew. tytuł specjalisty przyznany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 131, poz. 667 z późn. zm.),
  • miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu oraz telefon/ fax, miejsce wykonywania zawodu przez lekarza lub miejsca jego zamieszkania, bądź też oba te adresy i telefony, według wyboru lekarza, przeznaczone dla korespondencji i kontaktu (tel./fax) z lekarzem weterynarii.
 2. Tekst pionowy:
  Numer prawa wykonywania zawodu – w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie.

Proces zamawiania pieczątki lekarskiej (zarówno standardowej, jak i dla weterynarzy) w sklepie pieczątki-online.eu wygląda podobnie jak w przypadku każdej innej firmowej.

Sposób składania zamówienia, wybór typu i rozmiaru pieczątki omówiliśmy we wpisie: “Zamawianie pieczątki firmowej – krok po kroku”

 

Dodaj komentarz