Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Podrobienie pieczątki – konsekwencje prawne

Powodów, dla których ludzie decydują się na fałszowanie pieczątek, jest wiele. Czasem są to pozornie niewinne, zabawne „wybryki” uczniów czy studentów, a czasem bardzo poważne, intencjonalne łamanie prawa, mające na celu fabrykowanie dokumentów o dużym znaczeniu. Jakie konsekwencje prawne mogą zostać wyciągnięte w przypadku podrabiania oraz nieuprawnionego używania pieczęci imiennych, firmowych lub urzędowych? Zapraszamy do lektury!

Podrobienie pieczątki, czyli co by było, gdyby…

  • … uczeń, który spędził tydzień na wagarach, przyniósł do szkoły własnoręcznie stworzone zwolnienie lekarskie, podstemplowane przy użyciu fałszywej pieczątki lekarskiej?
  • … student lub uczeń, chcąc przedłużyć przywileje, które wiążą się ze statusem osoby uczącej się (ulgowe bilety komunikacji miejskiej, tańsze bilety do kina), wpadł na pomysł, jak podrobić pieczątkę i samodzielnie przedłużył ważnośćlegitymacji?
  • … osoba, która źle się czuje, ale nie ma czasu lub ochoty, by wybrać się do lekarza, spreparowała receptę na leki i podstemplowała ją fałszywą pieczątką?
  • … osoba, która stara się o kredyt, samodzielnie sporządziła nieprawdziwe zaświadczenie o zatrudnieniu i podstemplowała je fałszywą pieczątką firmową?
  • … nieuczciwa firma wystawiła fakturę i podstemplowała ją podrobioną pieczątką klienta, żądając zapłaty za produkty lub usługi, których nigdy nie dostarczyła?

Z pewnością nie brakuje osób, które choć raz zastanowiły się, jak podrobić pieczątkę i ułatwić sobie w ten sposób życie. Chociaż niektóre z przytoczonych sytuacji mogą wydawać się stosunkowo niewinne, to każda z nich wiąże się ze złamaniem polskiego prawa. Zamówienie pieczątki na dowolne dane może wydawać się bardzo prostą czynnością – w końcu nikt podczas składania zamówienia nie poprosi klienta o okazanie dokumentu tożsamości, gdyż nie jest do tego uprawniony (jedynie w sprawach, które na pierwszy rzut oka są bardzo podejrzane, na przykład zamówienie pieczęci Prezydenta RP, firma sprzedająca pieczątki może odmówić realizacji zamówienia, a nawet zawiadomić policję). Mimo to zdecydowanie odradzamy podejmowania się tego typu praktyk! To, co czasem wydaje się błahostką i niewielkim kłamstewkiem, w rzeczywistości może przynieść opłakane skutki.

Podrobiona pieczątka – konsekwencje

Artykuł 270. § 1 kodeksu karnego określa, z jakimi konsekwencjami musi liczyć się osoba, która decyduje się na wykorzystanie podrobionej pieczątki do sfałszowania dokumentu.

Osoba, która podrabia lub przerabia dokument, lub używa tego dokumentu jako autentycznego, może zostać ukarana grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności na czas od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Co więcej, samo posiadanie pieczątki, do której używania nie jest się uprawnionym, może zostać uznane za przygotowywanie się do popełnienia powyższego przestępstwa (art. 270. § 3 kodeksu karnego). Za czyn też można zostać ukaranym grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do lat 2.

Jeżeli podejrzewasz, że ktoś może bezprawnie posługiwać się Twoją pieczątką imienną lub firmową, bezzwłocznie powinieneś zgłosić ten fakt policji. W przeciwnym wypadku możesz narazić się na poważne konsekwencje prawne lub finansowe.

Dodaj komentarz