Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Zwolnienie lekarskie w trakcie wakacji – jak L4 wpływa na urlop wypoczynkowy?

Choroba nie wybiera i często przytrafia nam się w najmniej oczekiwanych momentach – tuż przed rozpoczęciem lub w trakcie długo wyczekiwanych wakacji. Co w takim wypadku dzieje się z urlopem wypoczynkowym? Czy choroba pracownika go przerywa? Czy możliwe jest przerwanie urlopu i skorzystanie z wolnych dni w innym terminie? Sprawdźmy, co mówi na ten temat Kodeks pracy!

Urlop wypoczynkowy a prawa pracownika

Urlop wypoczynkowy – jak sama nazwa wskazuje – udzielany jest pracownikowi w celu zapewnienia wypoczynku od pracy.  W zależności od stażu, każdemu pracownikowi przysługuje w 20 (dotyczy osób, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat) lub 26 (dla osób, które pracują ponad 10 lat) dni wolnych od pracy, za które otrzymuje wynagrodzenie w pełnym wymiarze.

Uwaga! Do stażu, na podstawie którego wyliczany jest wymiar urlopu, zalicza się nie tylko okres pracy zarobkowej, ale także czas nauki: w szkole średniej, zawodowej, policealnej oraz na uczelniach wyższych.

O urlop wypoczynkowy zwykle wnioskuje się na piśmie lub za pośrednictwem systemu do spraw kadrowych, jaki obowiązuje w konkretnym zakładzie pracy. Co ważne, każdy pracownik powinien w ciągu roku skorzystać z co najmniej jednego, nieprzerwanego urlopu, trwającego 14 dni kalendarzowych.

Urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie

Wakacje planowane są zwykle z pewnym wyprzedzeniem i pracownik nie jest w stanie przewidzieć komplikacji, które mogą pojawić się w terminie spodziewanego urlopu. Zdarza się, że choroba, wypadek czy inne okoliczności skutkujące niezdolnością do pracy, występują tuż przed planowym rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej powiadomić pracodawcę o zaistniałej sytuacji oraz przekazać mu zwolnienie lekarskie. Zaplanowany urlop zostanie odwołany i przesunięty na inny termin, ustalony wspólnie przez pracodawcę i pracownika.

Artykuł 156 Kodeksu pracy przedstawia kwestię choroby w trakcie urlopu następująco:

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy w skutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

W przypadku, gdy choroba pracownika wystąpi w trakcie urlopu wypoczynkowego, następuje jego przerwanie. Dni urlopowe, które zostały „pokryte” przez zwolnienie lekarskie, wracają do puli przysługującej pracownikowi w danym roku i mogą zostać wykorzystane przez niego w innym terminie.

Uwaga! Termin odbioru urlopu, który został przerwany przez L4, należy zawsze ustalić z pracodawcą. Prawo pracy nie dopuszcza możliwości, by zaległe dni wykorzystać po zakończeniu zwolnienia, bez uzyskania zgody przełożonego. 

Choroba w trakcie wakacji – formalności

Pracownik, który otrzymuje zwolnienie lekarskie w trakcie (lub przed) zaplanowanego urlopu, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę. Z obowiązku tego nie zwalnia go elektroniczne L4, które przesyłane jest do firmy.

Co ważne, o przesunięcie urlopu, który został przerwany przez chorobę, pracownik nie musi w żaden sposób wnioskować. Obowiązkiem pracodawcy jest dopilnowanie, by pracownik mógł skorzystać ze swojego prawa. Niemniej jednak termin odbioru dni wolnych powinien zawsze być ustalany przez obydwie strony – nie może zostać narzucony przez pracodawcę lub samowolnie wybrany przez pracownika.

Dodaj komentarz