facebookgoogleyoutube

Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Dokumenty i pieczęcie urzędowe – tłumaczenie zagranicznych dokumentów przez tłumaczy przysięgłych

Dokumenty sporządzone w obcym języku, które mają trafić do polskich urzędów czy sądów, aby posiadały moc prawną, muszą zostać przetłumaczone na język polski. Tłumaczenia może dokonać wyłącznie uprawniony tłumacz przysięgły. Tłumaczeniom podlegają nie tylko treści dokumentów, ale także zagraniczne pieczęcie urzędowe. Sprawdź, jak działa tłumacz przysięgły, jak tłumaczy pisma i pieczęcie oraz jakim stemplem sam się posługuje.

Kiedy korzystać z usług tłumacza przysięgłego

Dzięki doskonałej znajomości języka obcego tłumacze przysięgli służą wsparciem sądom czy organom administracji państwowej. Jako osoba prywatna również możesz skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, na przykład do tłumaczenia:

  • dokumentów procesowych,
  • umów kupna-sprzedaży,
  • aktów urodzenia,
  • aktów zgonu,
  • aktów małżeństwa,
  • dyplomów,
  • wyroków sądowych,
  • umów notarialnych,
  • dokumentów rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy,
  • świadectw pracy.

Jedynie dokumenty przetłumaczone i zatwierdzone przez tłumacza przysięgłego, mają moc prawną i są akceptowane przez sądy czy urzędy.

Tłumaczenie dokumentów i zagranicznych pieczęci urzędowych

Jednym z elementów na obcojęzycznym dokumencie, jaki tłumacz bierze pod lupę, jest zagraniczna pieczęć. Tłumacz nie tylko przekłada treść zawartą na pieczątce, ale także opisuje znaki graficzne (jeśli takie występują). Na przykład, jeśli na danym dokumencie znajduje się stempel zawierający godło Stanów Zjednoczonych, tłumacz musi dodać odpowiednią adnotację (zapisuje jedynie ogólną informację, np.: „godło Stanów Zjednoczonych”, a nie szczegółowy opis tego godła). Jeśli pieczęć nie zawiera znaku graficznego, opis może zaczynać się od słów: „pieczęć okrągła o treści…”. Tłumaczeniu nie podlegają imiona i nazwiska oraz nazwy firm, jednak nazwy instytucji czy organów państwowych – w miarę możliwości – tak.

Pieczęć tłumacza przysięgłego

Ustawa o pieczęciach urzędowych mówi, że pieczęcią muszą posługiwać się między innymi organy władzy państwowej, sądy, prokuratorzy, komornicy sądowi, regionalne izby obrachunkowe, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna Służby Więzienne czy szkoły. Pieczęć urzędowa (okrągła) zawiera wizerunek orła białego zgodny z godłem, a w otoku nazwę danego podmiotu. Więcej informacji na temat pieczątek urzędowych znajdziesz w artykule „Pieczątki urzędowe – co to jest, kto i kiedy może się nimi posługiwać?”.

Zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, również osoba piastująca to stanowisko musi posługiwać się pieczęcią w celu poświadczania tłumaczeń oraz odpisów pism. Pieczątka tłumacza przysięgłego jest wydawana wyłącznie przez Mennicę Polską. W otoku zawiera imię i nazwisko danej osoby, a wewnątrz nazwę języka, w zakresie którego tłumacz zdobył uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Jeśli skorzystasz z usług tłumacza, po otrzymaniu gotowego dokumentu zapoznaj się z jego treścią i sprawdź, czy nic nie budzi Twoich podejrzeń. Zweryfikuj też wygląd pieczęci, którą posługuje się tłumacz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ajax loader