Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Gdy kończą się ulgi – przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe

Gdy otwierasz działalność gospodarczą pierwszy raz (lub robisz to po długiej przerwie), możesz przez 6 miesięcy korzystać z Ulgi na start i nie opłacać składek społecznych, a potem przez 24 miesiące płacić preferencyjne (obniżone) składki ZUS. Co się dzieje, gdy mijają 2 lata obniżonego ZUS-u? Jakie są dalsze formalności? Sprawdźmy.

Jeśli dopiero zakładasz działalność gospodarczą, przeczytaj inne wpisy na temat ulg dla nowych przedsiębiorców:

Ważne! Z preferencyjnych składek ZUS możesz korzystać przez 24 miesiące kalendarzowe. Zanim to nastąpi, możesz, ale nie musisz, skorzystać z Ulgi na start, trwającej 6 miesięcy. Ulga na start, tak samo, jak preferencyjne składki ZUS, jest dobrowolna. Oznacza to, że możesz z niej zrezygnować. Jeśli jednak chcesz z niej korzystać, musisz zgłosić to w deklaracji ZUS ZUA i jako kod ubezpieczenia wpisać:

  • 05 70 XX (XX to cyfry, które dotyczą prawa do emerytury lub renty i orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli takowego nie masz, wpisujesz 00);

  • 05 72 2X – jeśli masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (X to cyfra, która wskazuje stopień niezdolności do pracy – 1, 2 lub 3).

Przejście na standardowy ZUSKoniec preferencyjnych składek – co dalej?

Po upływie 24 miesięcy opłacania obniżonych składek ZUS przechodzisz do płacenia składek w standardowej wysokości. Do tej pory opłacałeś składki obliczane na podstawie 30% minimalnego wynagrodzenia. Standardowe składki oblicza się od podstawy w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Możesz też zadeklarować wyższą podstawę i płacić wyższe składki.

Przejście na standardowe składki ZUS – krok po kroku

KROK 1. W pierwszej kolejności musisz wyrejestrować się z opłacania obniżonych składek. Masz na to 7 dni od momentu zakończenia korzystania z preferencyjnych składek. Służy do tego formularz ZUS ZWUA.

W formularzu jako przyczynę wyrejestrowania wpisz kod 600 („inna przyczyna wyrejestrowania”). Jako kod ubezpieczenia wpisz 05 70 lub 05 72, czyli taki, jaki podałeś przy zgłoszeniu.

Jeśli okres preferencyjnych składek kończy się ostatniego dnia miesiąca, jako datę wyrejestrowania wpisz pierwszy dzień kolejnego miesiąca. Jeśli działalność założyłeś w połowie miesiąca, okres preferencyjnych składek rozpoczyna się od pierwszego dnia kolejnego miesiąca i trwa pełne 24 miesiące.

KROK 2. Po wyrejestrowaniu się z preferencyjnych składek musisz ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń. Aby to zrobić, musisz złożyć deklarację ZUS ZUA.

W deklaracji, jako nowy kod tytułu ubezpieczenia wpisz 05 10 XX lub 05 12 2X (w przypadku posiadania ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy).

KROK 3. Do ZUS-u należy także złożyć deklarację ZUS DRA. Podaje się w niej obowiązującą podstawę wymiaru składek. Jeśli chcesz opłacać składki od minimalnej podstawy (60% przeciętnego wynagrodzenia), deklarację składasz jednorazowo do 10. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym zacząłeś płacić wyższe (standardowe) składki. W kolejnych miesiącach płacisz składki – bez konieczności składania deklaracji.

Jeśli jednak będziesz opłacać składki wyższe niż minimalne, w każdym miesiącu (do 10. dnia) konieczne będzie składanie deklaracji ZUS DRA i płacenie składek.

Jeśli zatrudniasz pracowników, deklaracje musisz składać co miesiąc. Masz na to czas do 15. dnia następnego miesiąca.

Jeśli zmienia się wysokość opłacanych składek (np. w wyniku skorzystania z zasiłku chorobowego), musisz złożyć deklarację ZUS DRA za miesiąc, w którym wystąpiły zmiany.

Formalności możesz załatwić w siedzibie ZUS-u, a także za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

 

Dodaj komentarz