Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

„Mały ZUS” dla przedsiębiorców działających na małą skalę

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy nie wykazują wysokich dochodów, mogą skorzystać z ulgi zwanej „małym ZUS-em”. Jeśli prowadzisz działalność, a Twoje przychody za poprzedni rok nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, możesz płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne – proporcjonalne do przychodu. Jakie warunki trzeba spełnić? Na co zwrócić uwagę? Sprawdź!

„Mały ZUS” – próg przychodu

Działalność gospodarcza prowadzona przez cały ubiegły rok nie może przynieść przychodów większych niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia. Kwota ta za rok 2018 to 63 000 zł.

Jeśli w minionym roku nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez cały rok (np. jeśli ją zawiesiłeś lub zamknąłeś i ponownie otworzyłeś), obliczając próg przychodu, zastosuj następujących schemat:

 • Trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za miniony rok podziel przez liczbę dni kalendarzowych w tym samym roku.
 • Otrzymany wynik pomnóż przez liczbę dni, w których prowadziłeś działalność.
 • Jeśli wynik jest równy lub wyższy 0,5 gr, zaokrąglij go w górę, niższy – w dół.

Na przykład, jeśli w 2018 roku prowadziłeś działalność przez 150 dni, rachunek będzie wyglądał następująco:

 • 63 000 zł / 365 dni w roku x 150 dni prowadzenia działalności = 25 890,41 zł (próg przychodu).

W takim przypadku, jeśli Twój przychód za miniony rok nie przekroczył 25 890,41 zł, będziesz mógł korzystać z „małego ZUS-u”.

Mały ZUSWażne!

Pamiętaj, że przy obliczaniu progu, musisz wziąć pod uwagę przychód, a nie dochód! Różnica ta w przypadku prowadzenia niektórych działalności może być znacząca – tym bardziej, jeśli koszty uzyskania przychodu są wysokie.

„Mały ZUS” – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z „małego ZUS-u”, oprócz progu przychodów musisz spełnić jeszcze inne warunki. Oto one:

 • Musisz być przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (także wspólnikiem spółki cywilnej).
 • Nie spełniasz warunków do korzystania z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (więcej na temat obniżonego ZUS-u znajdziesz we wpisie: Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców – na czym polega ta ulga i czy różni się od „małego ZUS-u”?).
 • Rozliczasz się na karcie podatkowej i nie korzystasz ze zwolnienia z VAT (jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej i korzystasz ze zwolnienia VAT, nie możesz skorzystać z ulgi).
 • Prowadziłeś działalność gospodarczą minimum 60 dni w minionym roku.
 • Nie wykorzystałeś limitu korzystania z „małego ZUS-u”, który wynosi 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia firmy.
 • Nie wykonujesz dla obecnego lub byłego pracodawcy świadczeń, które wykonywałeś dla niego w ramach umowy o pracę (w minionym lub bieżącym roku kalendarzowym).
 • Nie podlegałeś ubezpieczeniu zdrowotnemu lub ubezpieczeniom społecznym również z tytułu innej, pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warto pamiętać!

 1. „Mały ZUS” dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne – nie obejmuje składki zdrowotnej.
 1. „Małym ZUS-em” do 2019 roku zwykło się nazywać inną ulgę – preferencyjne (obniżone) składki ZUS dla nowych przedsiębiorców. Od 2019 roku termin „mały ZUS” dotyczy wyłącznie ulgi opisanej w tym wpisie.

Inne wpisy, z którymi warto się zapoznać to:

Jak obliczać składki wynikające z „małego ZUS-u” oraz jak skorzystać z ulgi, dowiesz się z kolejnego wpisu.

Dodaj komentarz