Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Split payment (mechanizm podzielonej płatności) i biała lista podatników – pojęcia, które powinien znać każdy przedsiębiorca

Split payment, mechanizm podzielonej płatności i biała lista podatników to terminy, które w ostatnim czasie spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Co oznaczają i z jakimi obowiązkami się wiążą? Sprawdźmy to!

SPLIT PAYMENT, Mechanizm podzielonej płatności i Biała lista podatników
SPLIT PAYMENT, Mechanizm podzielonej płatności i Biała lista podatników

Biała lista podatników – co to takiego i jak działa?

Od 1 września 2019 roku przedsiębiorcy mogą sprawdzać swoich kontrahentów w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, czyli na tzw. białej liście. Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwić weryfikację partnerów biznesowych, podwykonawców, dostawców i innych przedsiębiorców, a także i zwiększyć szczelność podatkową.

Biała lista zawiera niezbędne informacje na temat działalności gospodarczych, m.in: nazwę firmy lub imię i nazwisko właściciela, numer REGON, NIP, PESEL, adres prowadzenia działalności, imiona i nazwiska osób reprezentujących dany podmiot, datę rejestracji, a także numery rachunków rozliczeniowych.

Białą listę możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Biała lista w praktyce – jakie zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2020?

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie m.in. sankcje podatkowe. Oto istotne zmiany, które zaczynają obowiązywać wraz z nadejściem nowego roku:

  • Przedsiębiorcy nie będą mogli zaliczyć przelewów przekraczających 15 tysięcy zł, wysyłanych na rachunki spoza białej listy, do kosztów uzyskania przychodu w PIT lub CIT.
  • Za VAT nierozliczony z tytułu transakcji, przedsiębiorca będzie odpowiedzialny na równi z kontrahentem.
  • Po 1 stycznia 2020 firmy, które otrzymują przelewy w wysokości równej lub wyższej 15 000, będą musiały posiadać odrębny rachunek firmowy. Co więcej, rachunek ten musi być wpisany na białą listę. Do tej pory nie było wymogu prawnego, by osoby prowadzące działalność gospodarczą prowadziły osobny rachunek bankowy swojej firmy.
  • Każdy przedsiębiorca przed dokonaniem przelewu do danego kontrahenta będzie musiał sprawdzać, czy wskazane konto bankowe jest zgodne z danymi opublikowanymi na białej liście.

Jeśli prowadzisz działalność i dotychczas korzystałeś wyłącznie z prywatnego rachunku, a w roku 2020 spodziewasz się przynajmniej jednej płatności w wysokości 15 000 zł lub wyższej, musisz założyć konto firmowe i zaktualizować dane w Urzędzie Skarbowym. Możesz to zrobić online na stronie CIDG – prod.ceidg.gov.pl.

Mechanizm podzielonej płatności – jak działa split payment?

Mechanizm podzielonej płatności umożliwia rozbicie płatności za zakupione usługi czy towary na dwie części:

  • Część 1. to kwota netto, przelewana na konto sprzedawcy,
  • Część 2. to wysokość podatku VAT z faktury – kwota przelewana jest na osobny rachunek VAT.

Korzystanie ze split paymentu do niedawna było dobrowolne, jednak od 1 listopada 2019 roku stało się dla wielu przedsiębiorców obowiązkiem. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara w wysokości 30% wartości podatku, który jest należny z tytułu płatności. Split payment jest obowiązkowy gdy zostaną spełniona oba poniższe warunki:

  • co najmniej jedna pozycja z faktury znalazła się w załączniku nr 15 ustawy o VAT (między innymi budownictwo, branża elektroniczna, branża zajmująca się odpadami czy obrotem wyrobami ze stali),
  • wartość brutto sprzedaży wynosi co najmniej 15 000 zł.

Dodatkowo w przypadku split paymentu transakcja powinna być dokonywana między podatnikami B2B (niezależnie od tego czy nabywcą jest podatnik VAT czynny, czy zwolniony).

Z mechanizmu podzielonej płatności mogą dobrowolnie korzystać także przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury o wartości poniżej 15000 zł.

Przedsiębiorcy objęci systemem split payment mają obowiązek wystawiania faktur z odpowiednią adnotacją. Na każdym dokumencie powinno znaleźć się oznaczenie: “Mechanizm podzielonej płatności” lub “Split payment”.

Ważne! Oznaczanie faktur adnotacją “Split payment” lub “Mechanizm podzielonej płatności” jest dozwolone dla każdego typu faktur tylko do końca marca 2020. Od 1 kwietnia 2020 w ten sposób mogą być oznaczane wyłącznie faktury spełniające warunki regulacji. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest więc zamówienie stempla ze wzorem Split payment” lub “Mechanizm podzielonej płatności” i oznaczanie wybranych faktur. Polecamy kilka estetycznych, zaprojektowanych specjalnie w tym celu pieczątek:

Najpopularniejsze wzory pieczątek typu split payment/mechanizmu podzielonej płatności:

Zaprojektuj pieczątkę w systemie online »

Dodaj komentarz