Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Ulga podatkowa Innovation Box – podstawa opodatkowania i katalog kwalifikowanych praw własności

Ulga Innovation Box, która weszła w życiu w styczniu 2019 roku, ma na celu zwiększenie zainteresowania prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Ulga ta powstała też po to, by zmienić model ekonomiczny na gospodarkę opartą na wiedzy. Czy wiesz, kto może liczyć na największą ulgę? Jaka jest podstawa opodatkowania i jakie są kwalifikowane prawa własności? Te informacje znajdziesz w poniższym wpisie.
Ulga podatkowa Innovation Box – podstawa opodatkowania i katalog kwalifikowanych praw własności
Jeśli nie czytałeś jeszcze pierwszego wpisu na naszym o uldze Innovation Box, znajdziesz go tutaj: Ulga podatkowa Innovation Box – 5% od dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej.

Podstawa opodatkowania – kto może liczyć na największe ulgi?

Podstawa opodatkowania ulgi Innovation Box to suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych. Bierze się pod uwagę dochody osiągnięte w roku podatkowym.

Aby ustalić wysokość dochodu, należy pomnożyć dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w roku podatkowym przez wskaźnik Nexus (opisany w ustawie CIT). Wzór Nexus bierze pod uwagę dwa rodzaje kosztów:

  • Koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej powiązanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
  • Koszty poniesione na zakup wyników prac badawczo-rozwojowych.

Jeśli koszty poniesione na prowadzenie działalności przewyższą te na zakup wyników prac, wynik wskaźnika Nexus będzie bardziej sprzyjający.

Ważne! Wśród wyżej wymienionych kosztów nie ma takich kosztów jak opłaty finansowe, odsetki, koszty powiązane z nieruchomościami czy inne koszty, które nie mają bezpośredniego związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Taki sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokości dochodu powoduje, że podatnicy, którzy tworzą innowacje samodzielnie lub przy pomocy niepowiązanych podmiotów, mogą liczyć na największe ulgi.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej został przedstawiony w artykule 24d Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Należą do nich m.in. prawa:

  • ochronne na wzór użytkowy,
  • do wynalazku,
  • z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • do programu komputerowego,
  • z rejestracji topografii układu scalonego,
  • z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin.

Więcej informacji na temat praw własności intelektualnej w odniesieniu do ulgi Innovation Box znajdziesz w poprzednim wpisie na naszym blogu. Czeka tam na Ciebie także wiele tekstów na temat prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialności oraz praw z tym związanych. Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz