Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Ulga podatkowa Innovation Box – 5% od dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej

W styczniu 2019 roku zaczęła obowiązywań ulga podatkowa Innovation Box. Na jej podstawie możliwe jest obniżenie podatku od dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej z 19% do 5%. Mimo iż funkcjonuje już kilka miesięcy, nadal nie wszyscy wiedzą o jej istnieniu. A Innovation Box (IP-Box) to udogodnienie, z którego mogą korzystać m.in. programiści, przedsiębiorcy i inne osoby, które komercjalizują wytworzone lub rozwinięte przez nich prawa własności intelektualnej.

Ulga podatkowa Innovation Box – 5% od dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej

Jakich praw dotyczy ulga Innovation Box i jakie są zasady jej działania?

Skorzystanie z ulgi jest możliwe tylko, gdy:

 • Podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem praw własności intelektualnej, ALBO
 • Podatnik ma prawa do korzystania z praw własności na podstawie umowy licencyjnej, ORAZ
 • Prawa są wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Ponadto prawa te muszą być chronione na podstawie prawa międzynarodowego lub krajowego – mogą chronić je patenty, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego czy dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy.

Jak działa ulga? Przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania konkretnych wydatków. Wydatki te muszą stanowić wcześniej koszt uzyskania przychodów poniesionych na rzecz działalności badawczo-rozwojowej. W praktyce oznacza to, że jeden wydatek może zostać potraktowany jako koszt dwukrotnie.

Kiedy można skorzystać z ulgi Innovation Box?

Skorzystanie z ulgi jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. Przede wszystkim można z niej skorzystać dla przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Kwota odliczenia nie może być większa od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest:

 • zidentyfikowanie w działalności gospodarczej takich obszarów, które zawierają się w definicji działalności badawczo-rozwojowej,
 • ustalenie wysokości dochodów działalności badawczo-rozwojowej (są to koszty kwalifikowane, które mogą być odliczone w ramach Innovation Box),
 • wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji księgowej.

Dlaczego wprowadzono ulgę Innovation Box?

Ulga IP-Box została wprowadzona z kilku powodów. Oto, jakie korzyści powinna przynosić w praktyce:

 • Ulga Innovation Box ma być zachętą dla przedsiębiorców do tworzenia i wdrażania innowacji,
 • Dzięki IP-Box przedsiębiorcy mają czuć większą motywację do ochrony swoich pomysłów oraz ich komercjalizowania,
 • Dzięki uldze prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej ma być w Polsce bardziej atrakcyjne,
 • Zmianie ma też ulec model ekonomiczny – jego miejsce ma zastępować gospodarka oparta na wiedzy,
 • Wprowadzenie ulgi ma skutkować zwiększeniem wiedzy na temat praw własności intelektualnej i świadomości, że mogą one być potencjalnym źródłem dochodów.

Już wkrótce na naszym blogu pojawi się kolejny wpis na temat ulgi IP-Box. Dowiesz się z niego więcej na temat podstawy opodatkowania, a także kto może liczyć na największą ulgę. Skupimy się także na katalogu kwalifikowanych praw własności, do których odnosi się ulga. Trzymaj rękę na pulsie!

Dodaj komentarz