facebookgoogleyoutube

Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Z jakich pieczątek korzystają pracownicy szkół i uczelni?

Pracownicy placówek edukacyjnych – czy to publicznych, czy też prywatnych – posługują się różnymi rodzajami pieczątek. Posiadanie niektórych z nich jest obowiązkowe, inne mogą po prostu zdecydowanie ułatwić wykonywanie codziennych obowiązków. Sprawdź, jakie pieczątki szkolne wykorzystywane są w szkolnictwie wyższym, podstawówkach i szkołach średnich.

Pieczątka urzędowa w szkole i na uczelni

Pieczątki szkolne

Pieczątki szkolne

Zarówno szkoły publiczne, jak i placówki prywatne, posługują się tak zwanymi pieczątkami urzędowymi. Ten rodzaj stempla zawiera wizerunek Orła Białego oraz nazwę danej jednostki. Pieczątki urzędowe wydawać może wyłącznie Mennica Polska. Więcej informacji na temat stempli urzędowych znajdziesz w artykule „Pieczątki urzędowe – co to jest, kto i kiedy może się nimi posługiwać?

W szkołach podstawowych, liceach i szkołach wyższych, ten typ stempla widnieje najczęściej na legitymacjach, świadectwach i innych ważnych dokumentach. Pieczątką urzędową może posługiwać się dyrektor lub inna osoba sprawująca władzę, a także upoważnieni pracownicy.

Pieczątki szkolne firmowe (nagłówkowe)

Pracownicy placówek edukacyjnych, posługują się także pieczątkami nagłówkowymi (zwanymi też pieczątkami firmowymi). Wzory takich stempli zawierają zwykle pełną nazwę szkoły, adres oraz NIP. Służą do stemplowania faktur oraz innych dokumentów, gdzie konieczne jest podanie podstawowych informacji na temat danej jednostki.

Pieczątka funkcyjna – imienne stemple dla pracowników

Pieczęciami tego typu posługują się często władze placówek oraz pracownicy administracyjni (pracownicy biur księgowych, sekretariatów, dziekanatów czy innych jednostek organizacyjnych). Szkolne pieczątki imienne zawierają najczęściej nazwę jednostki (np. nazwę placówki, wydział lub filię), pełnioną funkcję, tytuł, a także imię i nazwisko. Spotykane są także pieczątki dla nauczycieli.

Pieczątki imienne są przydatne szczególnie tym osobom, które muszą podawać na dokumentach pełne dane. Wykorzystywane przez dyrektorów, rektorów czy dziekanów, podnoszą rangę dokumentów.

Exlibris – pieczątka biblioteczna

Exlibris to rodzaj stempla, który służy do oznaczania przynależności woluminów do danych księgozbiorów. Książki należące do zbiorów szkolnych czy uczelnianych bibliotek, zawierają zazwyczaj nazwę danej biblioteki (lub szkoły), często także miejsce na indywidualny numer konkretnej pozycji oraz wyrażenia „należy do” lub „własność”.

Inne wzory pieczątek

Szkoła, jak każda inna instytucja, może posługiwać się wieloma pieczątkami, które usprawniają obowiązki pracowników. Do takich pieczątek należą na przykład:

  • pieczątki biurowe oraz datowniki z tekstem, które zawierają wzory odbić, takie jak: potwierdzam zgodność z oryginałem, duplikat, sprawdzono pod względem merytorycznym/formalnym/rachunkowym itp.
  • pieczątki okolicznościowe z logotypem szkoły i jej nazwą – mogą one służyć do oznaczania dyplomów czy nagród,
  • pieczątki pomocnicze, takie jak pieczątka osoby pełniącej obowiązki dyrektora (upoważniona czasowo np. podczas nieobecności dyrekcji), faksymile (ze wzorem podpisu) czy pieczątka ze wzorem „upoważnienie dyrektora”).

Jeśli chcesz zamówić pieczątkę szkolną lub inny, dowolny wzór, skorzystaj z naszego formularza do projektowania wzorów odbić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ajax loader