Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Zagubiona lub skradziona pieczątka – co robić?

Wracasz z ważnego spotkania lub wizyty u pacjenta i po jakimś czasie orientujesz się, że w Twojej torbie lub plecaku nie ma pieczątki. Wchodzisz do swojego biura i zauważasz, że pieczątka firmowa zniknęła. Skradziono Ci aktówkę, w której znajdowała się m.in. Twoja pieczątka imienna. Przytrafiła Ci się kiedyś jedna z takich sytuacji? Jeżeli tak, to z pewnością wiesz, jak bardzo stresująca może być utrata pieczątki. Co należy zrobić, kiedy Twoja pieczątka zaginie lub zostanie skradziona? Czy wystarczy zamówić nowy model i zapomnieć o całej sprawie?

Co zrobić, gdy zgubi się pieczątkę

Utrata pieczątki lekarskiej

Pracownicy służby zdrowia, jako jedni z niewielu, są prawnie zobligowani do tego, by w swojej działalności posługiwać się pieczątką. Wśród zawodów, od których wymaga się posiadania pieczątki, są:

  • lekarze,
  • weterynarze,
  • pielęgniarki,
  • położne,
  • diagności laboratoryjni.

Treść pieczątek medycznych musi odpowiadać określonym uchwałom oraz rozporządzeniom, wydawanym przez Ministerstwo Zdrowia, Naczelną Izbę Lekarską czy Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. Dowiedz się więcej na temat pieczęci lekarskich i medycznych.

Pieczątki lekarskie oraz inne pieczątki medyczne podlegają ścisłym przepisom prawa, ponieważ posługiwanie się nimi umożliwia m.in. wydawanie zwolnień lekarskich, wystawianie recept, wydawanie skierowań na badania itd. Jeżeli pieczątka tego typu dostanie się w niepowołane ręce, może dojść do różnego rodzaju oszustw i nadużyć. Dla przedstawicieli zawodów medycznych może to oznaczać spore kłopoty – jeżeli ktoś będzie wystawiał fałszywe zwolnienia lekarskie, korzystając ze skradzionej Ci pieczątki, to ty możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Co zatem należy zrobić, w przypadku utraty pieczątki medycznej? Oto sugestie prawników:

  • Wyrobić nową pieczątkę, która będzie różniła się od poprzedniej – kolorem, kształtem, układem. Jeżeli dotychczas korzystałeś z prostokątnej pieczątki, możesz zdecydować się np. na okrągły stempel.
  • Złożyć pisemne zawiadomienie do Okręgowej Izby Lekarskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kierownika placówki medycznej, w której pracujesz – przedstawić w nim okoliczności i datę utraty pieczątki oraz wzór zaginionej i nowej pieczątki z wyraźnym zaznaczeniem tego, czym każdy ze stempli się różni.
  • Zgłosić sprawę na policji – jeżeli podejrzewasz, że pieczątka została skradziona.

Utrata pieczątki firmowej lub imiennej

Prawo nie określa, jak należy postąpić w przypadku utraty pieczątki firmowej lub osobistej. Wynika to z jednego faktu – sama pieczątka, bez podpisu upoważnionej osoby, nie ma żadnej mocy prawnej.

Jeżeli jednak podejrzewasz, że Twoja pieczątka została skradziona, dobrym pomysłem będzie zgłoszenie tego faktu na policję. Przezorny zawsze ubezpieczony.

Utrata pieczątki urzędowej

Używanie stempli urzędowych jest ściśle regulowane przepisami prawa. Za każdą pieczątkę w urzędzie odpowiada konkretny pracownik, który nie może dopuścić do tego, by dostała się ona w ręce osoby nieupoważnionej.

W przypadku zaginięcia pieczęci urzędowej konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do kierownika danej instytucji. Ten z kolei zobowiązany jest do powiadomienia o zagubieniu lub kradzieży Mennicy Polskiej, policji lub prokuratury.

Dodaj komentarz