Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Pieczątka a organizacje non-profit

Jak pokazują statystyki, na początku bieżącego roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 134 tysiące organizacji pozarządowych. Z roku na rok liczba tego typu podmiotów zdecydowanie rośnie i nic nie zwiastuje, aby trend ten miał się zmienić. Myślisz o założeniu własnej fundacji lub stowarzyszenia? A może masz ten krok już za sobą? Niezależnie od tego, na jakim etapie prowadzenia organizacji non-profit jesteś, warto, abyś dowiedział się, jak powinna wyglądać jej pieczątka. Zapraszamy do lektury!

Organizacja non profit pieczątka

Organizacja pozarządowa, czyli jaka?

Organizacja pozarządowa (non-profit, NGO – non-govermental organization) to działalność na rzecz określonego interesu, bez nastawienia na osiągnięcie zysku. NGO bywa czasem określane mianem trzeciego – obok publicznego i rynkowego – sektora państwa.

W odróżnieniu od instytucji publicznych organizacje pozarządowe działają oddolnie. Ich ruch jest inicjowany przez osoby prywatne. Tym, co łączy te dwa sektory, jest zaś nastawienie na realizowanie interesu publicznego.

Podstawową różnicą pomiędzy organizacjami non-profit a sektorem rynkowym jest to, że przedsiębiorcy działają w swoim własnym, prywatnym, a nie publicznym interesie. Dodatkowo, są oni nastawieni na osiąganie zysku – w przeciwieństwie do NGO.

Do organizacji pozarządowych zalicza się stowarzyszenia oraz fundacje. Najbardziej rozpoznawalnymi spośród nich są: Polska Akcja Humanitarna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Fundacja Gajusz.

Rola pieczątki w organizacji pozarządowej

Przedstawiciele organizacji NGO, pomimo tego, że nie dobijają transakcji biznesowych, często zawierają rozmaite umowy z innymi podmiotami. Co prawda prawo nie reguluje w jasny sposób formy, w jakiej powinny być zawierane umowy organizacji pozarządowych, jednak najbezpieczniejszą praktyką pozostaje oczywiście sporządzanie ich na piśmie – i właśnie taką formę preferuje większość polskich NGO.

Chociaż nie jest to wymogiem prawa, przyjęło się, że umowy, oprócz podpisu osoby upoważnionej, opatrywane są pieczątką nagłówkową lub imienną. Również w przypadku organizacji pozarządowych stempel wzmacnia wiarygodność dokumentów i przedstawia daną instytucję w dobrym, profesjonalnym świetle.

Jak powinna wyglądać pieczątka organizacji pozarządowej?

W organizacjach pozarządowych najczęściej korzysta się z pieczątek nagłówkowych (w przypadku przedsiębiorstw są to pieczątki firmowe) oraz pieczątek imiennych. Warto zadbać, aby znalazły się na nich wszystkie niezbędne informacje.

Pieczątka nagłówkowa organizacji non-profit powinna zawierać:

  • pełną nazwę organizacji,
  • adres siedziby organizacji,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  • NIP,
  • REGON lub numer KRS.

Pieczątka imienna, którą będą posługiwać się pracownicy organizacji, powinna składać się z takich danych, jak:

  • pełna nazwa organizacji,
  • imię i nazwisko,
  • funkcja pełniona w organizacji,
  • dane kontaktowe.

Oczywiście, oprócz pieczątek nagłówkowych i firmowych, w organizacjach pozarządowych wykorzystuje się także inne stemple, ułatwiające prowadzenie działalności. Podobnie jak w przedsiębiorstwach, w NGO świetnie sprawdzają się datowniki, numeratory, pieczątki dekretacyjne czy korespondencyjne.

Dodaj komentarz