Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Co powinna zawierać pieczątka firmowa – wymogi prawne

Pieczątka firmowa – czy jest niezbędna? Co powinna zawierać pieczątka firmowa? Jakie są najpopularniejsze wzory odbić pieczątek firmowych? Sprawdźmy!

Pieczątka firmowa – wymogi prawne a praktykaco powinna zawierać pieczątka firmowa

We wpisie Pieczątka firmowa – czy jest obowiązkowa? wspominaliśmy już co nieco na temat wymogów dotyczących pieczątek firmowych. W ramach krótkiego przypomnienia:

 • W Polsce nie ma takiego zapisu prawnego, który nakazywałby stosowanie pieczątek firmowych przez właścicieli działalności gospodarczych – niezależnie od tego, czy ma być to pieczątka firmy jednoosobowej, czy też pieczątka firmowa spółki komandytowej.

W praktyce brak pieczątki może jednak okazać się uciążliwy, np. podczas dopełniania procedur bankowych czy urzędowych, a także w obrocie handlowym. Na wielu dokumentach widnieje bowiem miejsce przeznaczone na podpis i pieczęć firmową. Gdy przedsiębiorca nie posiada pieczątki firmowej, zdarza się, że konieczne jest wypełnienie oświadczenia o braku firmowego stempla lub ręczne wpisanie na dokumencie informacji: „Nie posiadam pieczątki firmowej”.

Ponadto istnieje też prawo, które nakazuje ujawnianie określonych danych w obrocie gospodarczym, a za niestosowanie się do niego, przedsiębiorca może być ukarany grzywną nawet 5 000 zł. Dane te można zawrzeć na pieczątce i dzięki temu odbić na dokumentach jednym ruchem ręki.

Co powinna zawierać pieczątka firmowa?

Wzory pieczątek firmowych mogą być przeróżne. Ponieważ nie istnieją regulacje prawne na temat ich zawartości, koloru odbicia czy rozmiaru, przedsiębiorcy mają pełną dowolność w wyborze produktów. Jeśli chcesz zamówić pieczątkę firmową, możesz skorzystać z naszego formularza zamówień i wybrać dowolny automat samotuszujący lub stempel drewniany czy plastikowy, a także kolor i kształt odbicia.

Zwykle wzory pieczątek firmowych zawierają podstawowe dane, takie jak:

 • nazwę firmy (ze wskazaniem jej formy prawnej)
 • siedziba i adres firmy,
 • NIP (numer identyfikacji podatkowej).

Wzór odbicia pieczęci firmowej może zawierać także takie elementy jak:

 • logo firmy,
 • adres strony internetowej,
 • adres e-mail,
 • adres filii,
 • REGON,
 • Nr rachunku bankowego.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wymogi dotyczące danych ujawnianych w obrocie gospodarczym, różnią się nieco w zależności od formy prawnej działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne i funkcjonalne wzory odbić pieczęci firmowych.

Wzór pieczątki firmy jednoosobowej

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wzór pieczątki firmowej powinien zawierać nazwę działalności, adres i NIP.

Nazwa firmy jednoosobowej to często imię i nazwisko jej właściciela, poszerzone czasem o dodatkowe elementy. W zależności od tego, jakie dane podano we wniosku CEIDG-1, takie same dane powinny znaleźć się na pieczątce.

Pieczątka firmowa – spółka komandytowa i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorcy, którzy działają w formie spółek, w dokumentach skierowanych do organów lub osób, muszą przedstawiać następujące dane:

 • nazwę firmy,
 • oznaczenie formy prawnej działalności,
 • siedziba i adres,
 • NIP,
 • oznaczenie sądu rejestrowanego i numer KRS.

Ponadto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki komandytowe, w pismach i zamówieniach handlowych oraz na stronach www, muszą umieścić dodatkowo także wysokość kapitału zakładowego.

W naszym systemie przygotowaliśmy dla Ciebie nie tylko wzory pieczątek firmowych, także wiele innych wzorów odbić, np. pieczątki imienne, pieczątki księgowe czy pieczątki budowlane.

Najpopularniejsze wzory odbić firmowych:

Zaprojektuj pieczątkę w systemie online »

Dodaj komentarz