Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby, które myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, mają wiele możliwości na uzyskanie wsparcia finansowego – niezależnie od tego, czy planują otworzyć tradycyjny biznesu, czy może technologiczny start-up. Dowiedz się, jakie dotacje na otwarcie firmy są najpopularniejsze, kto może z nich skorzystać i jak je otrzymać.

Dotacje na otwarcie firmy, a technologiczne start-upy

Perspektywiczne start-upy mogą obecnie liczyć na wiele instrumentów wsparcia finansowego, m.in.:Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • Platformy Startowe dla Polski Wschodniej

W 2017 roku wystartował pilotażowy program „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. W jego ramach aż 103 projekty otrzymały wsparcie finansowe o łącznej wysokości 80 000 000 zł. W związku z ogromnym sukcesem programu podjęto decyzję o realizacji drugiej edycji programu. Na start-upowców czekają bezzwrotne dotacje w wysokości od 50 000 do 800 000 zł.

  • PFR Starter FIZ

Start-upy znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju mogą skorzystać z dofinansowania z funduszu Venture Capital, oferowanego przez Polski Fundusz Rozwoju. Dotacja w wysokości do 1 000 000 zł (w ramach pierwszej inwestycji) i 3 000 000 (w ramach kolejnej) przyznawana jest w zamian za udziały. W zależności od wysokości przyznanego finansowania Venture Capital może objąć od 10% do 49% udziałów.

  • PFR Otwarte Innowacje FIZ

Start-upowcy poszukujący finansowania dla prac badawczo-rozwojowych, od 2019 roku będą mogli skorzystać z programu Otwarte Innowacje FIZ, realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju. Według wstępnych informacji, jeden start-up będzie mógł liczyć na dofinansowanie od 5 do 40 milionów zł.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla tradycyjnych biznesów

Technologiczne start-upy, aspirujące do podboju światowego rynku, nie są oczywiście jedynymi firmami, które potrzebują kapitału na start. Także tradycyjne biznesy mogą liczyć na wsparcie finansowe, takie jak:

  • Dotacja na otwarcie firmy z urzędu pracy

Finansowanie z urzędu pracy skierowane jest do osób bezrobotnych, które nigdy wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej. Maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji wyniosła w 2017 roku 25 308 zł. Otrzymane środki można przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia lokalu, towaru lub materiałów biurowych – takich, jak chociażby pieczątka firmowa.

Szczegółowych informacji na temat warunków przyznawania dotacji, należy szukać w urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

  • Firma na wsi

Osoby, które planują otworzyć działalność na wsi lub obszarze wiejskim, mogą liczyć nawet na 100 000 zł dofinansowania w ramach programu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku większości dotacji, w określonym czasie konieczne jest złożenie dokumentacji potwierdzającej otwarcie i prowadzenie firmy. Do poświadczenia ich w większości wypadków konieczna będzie pieczątka działalności gospodarczej – znajdź model odpowiedni dla siebie, przeglądając nasze wzory pieczątek firmowych.

 

Zaprojektuj pieczątkę w kategorii: pieczątki firmowe »

Dodaj komentarz