Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

JAK ZATRUDNIĆ OBYWATELA UKRAINY? Część 2. Jak zgłosić zatrudnienie do urzędu pracy?

Sprawdź, jakie formalności musisz dopełnić, aby zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy lub jego małżonka. Poniżej znajdziesz praktyczne informacje i dowiesz się, jaki formularz, w jakim terminie i gdzie złożyć, żeby legalnie zatrudnić cudzoziemca.

Część pierwszą poradnika „Jak zatrudnić obywatela Ukrainy” znajdziesz tutaj. Dowiesz się z niej, co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na zatrudnienie konkretnej osoby.

Po 1. Jak legalnie zatrudnić obywatel Ukrainy w swojej firmie?

Jeśli pobyt obywatela Ukrainy (lub małżonka obywatela Ukrainy) na terytorium Polski jest legalny, możesz zatrudnić taką osobę. W tym celu:

W ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia pracy przez ukraińskiego pracownika poinformuj o tym powiatowy urząd pracy. Zgłoś się do tego urzędu, który jest właściwy ze względu na siedzibę Twojej firmy lub miejsce Twojego zamieszkania.

Żeby złożyć odpowiedni formularz, wejdź na stronę praca.gov.pl → Zatrudnianie cudzoziemców → Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Wskazówka!

Skorzystaj z tego formularza niezależnie od tego, czy chcesz zatrudnić osobę, która przybyła do Polski po 24 lutego 2022 roku, czy też obywatela Ukrainy, który przyjechał do Polski wcześniej.

Warto wiedzieć, że osoba, która została zatrudniona na podstawie powyższego zgłoszenia (do powiatowego urzędu pracy), może bez ograniczeń zmienić pracodawcę. W okresie 18 miesięcy (licząc od 24 lutego 2022) zgłoszony do pracy obywatel Ukrainy może pracować na podstawie ogólnego dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Po 2. Jakie informacje należy podać w zgłoszeniu do urzędu pracy?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek do urzędu pracy, sprawdź, jakie informacje trzeba będzie w nim podać. Dzięki temu proces uzupełniania formularza przebiegnie sprawnie.

Informacje, które należy podać, można podzielić na 3 grupy.

1. Informacje na temat Twojej firmy, czyli podmiotu, który będzie powierzać pracę cudzoziemcowi. W formularzu należy podać wszystkie podstawowe dane na temat Twojej działalności, w tym:

 • nazwę lub imię i nazwisko,
 • siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 • nr telefonu,
 • NIP, REGON lub PESEL,
 • symbol PKD i opis wykonywanej działalności, związanej z wnioskiem o wydanie pozwolenia.

Jeśli prowadzisz agencję zatrudnienia, która świadczy usługi pracy tymczasowej, musisz podać także numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

2. Dane osobowe obywatela Ukrainy:

 • imię lub imiona i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • obywatelstwo (ukraińskie lub, takie, które ma Twój potencjalny pracownik, jeśli jest małżonkiem lub małżonka obywatela Ukrainy),
 • rodzaj, numer i serię dokumentu podróży (albo innego dokumentu, który stwierdza lub pozwala ustalić tożsamość i państwo, które wydało dokument),
 • PESEL, jeśli został nadany.

3. Informacje na temat wykonywanej pracy:

 • rodzaj umowy między Twoją firmą a obywatelem Ukrainy,
 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,
 • miejsce wykonywania obowiązków,
 • stawkę za pracę – miesięczną lub godzinową,
 • wymiar czasy pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu albo w miesiącu,
 • liczbę wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, wg stanu na 23 lutego 2022 roku oraz na dzień złożenia powiadomienia.
Ważne!

Jeśli w przyszłości cudzoziemiec, którego zatrudniasz, będzie pracował większą liczbę godzin niż ta, która została określona w powiadomieniu, a jego wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie podniesione, nie będziesz mieć obowiązku składania nowego powiadomienia. Jeśli jednak zmieni się stanowisko lub wymiar czasu pracy zatrudnionego przez Ciebie obywatela Ukrainy, to złożenie nowego powiadomienia będzie konieczne (tak samo, jak wprowadzenie zmian w umowie z pracownikiem).

Pamiętaj, że jako pracodawca obywatela Ukrainy musisz wypełniać wszystkie obowiązki związane z zatrudnieniem. Musisz wypłacać cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa, a także zawrzeć z nim umową pisemną, która uwzględni warunki zawarte w powiadomieniu do urzędu pracy. Zgłoś też pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – masz na to 7 dni od daty podjęcia przez niego pracy. Ważne jest też to, by przedstawić cudzoziemcowi tłumaczenie umowy na zrozumiały dla niego język.

Dodaj komentarz