Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – pieczątki a zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 został uchwalony przez rząd w celu zwiększenia zainteresowania czytelnictwem w Polsce. Zadanie to realizowane jest poprzez wzmacnianie pozycji bibliotek – jako centrów lokalnego życia społecznego, umożliwiających kontakt z kulturą oraz nauką. Budżet programu wynosi około 1,1 miliarda złotych.

NPRCz 2.0 – Priorytety programu

W Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wyróżniono cztery priorytety:

  • Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych – dotyczy zakupu nowości wydawniczych, dostępu do ebooków, audiobooków i synchrobooków. Operatorem Priorytetu 1 jest Biblioteka Narodowa.
  • Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych – umożliwia dofinansowanie prac związanych z budową, przebudową, rearażancją, adaptacją lub odnowieniem budynku biblioteki oraz jego wyposażenia. Operatorem Priorytetu 2 jest Instytut Książki.
  • Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych – środki mogą zostać przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia bibliotek, sprzętu komputerowego oraz na realizację działań, których celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Operatorem Priorytetu 3 jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  • Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa – dotyczy realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych, rozwoju kompetencji pracowników bibliotek oraz wzmacnianiu współpracy regionalnej na rzecz rozwoju czytelnictwa. Operatorem Priorytetu 4 jest Narodowe Centrum Kultury.

14 października 2021 opublikowana została lista rankingowa bibliotek publicznych, które zostały uprawnione do otrzymania środków na rzecz zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych (w ramach Priorytetu 1). Sprawdźmy, jakie wymagania muszą spełnić placówki, które zamierzają skorzystać z dofinansowania.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych – najważniejsze informacje

Do udziału w programie mogły zgłaszać się biblioteki publiczne wpisane do rejestru instytucji kultury. O dotację mogły starać się także pozostałe samorządowe instytucje kultury, które posiadają w swoich strukturach biblioteki publiczne.

Wysokość dotacji, o jaką mogły ubiegać się biblioteki, uzależniono od dwóch czynników: liczby mieszkańców danego regionu oraz liczby czytelników w placówce. Minimalne dofinansowanie, o jakie można było wnioskować, wyniosło 1500 zł. 

Istotną kwestię stanowiła również tzw. grupa zamożności, do której kwalifikuje się biblioteka – na jej podstawie obliczana jest minimalna wysokość wkładu własnego. 

Zakup nowości wydawniczych w ramach NPRCz 2.0 – formalności 

Nowości wydawnicze – zarówno te, których zakup realizowany jest ze środków wkładu własnego, jak i z dofinansowania – wymagają szczególnego oznakowania. Każda z zakupionych pozycji powinna zawierać pieczątkę o treści Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Co ważne, na książkach nie można umieszczać oznaczeń, które wymagane były w poprzedniej edycji programu (w 2015 roku treść pieczątki brzmiała nieco inaczej – Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa). Biblioteki, które posiadają pieczątkę z NPRCz 2015, będą musiały wymienić ją na nową. Najlepiej za pośrednictwem naszego kreatora pieczątek online. 🙂

W przygotowanych przez nas przykładach odbić urzędowych (pieczątki dla bibliotek) znajdziesz wzory zgodne z dyrektywą Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

Chciałbyś przeczytać nieco więcej o znakowaniu książek? Zajrzyj do naszych porad:

Najpopularniejsze wzory pieczątek bibliotecznych

Dodaj komentarz