Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Podatki według Polskiego Ładu. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców? Część 1

Polski Ład to rządowy program, który od kilku miesięcy wzbudza ogromne emocje – zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Część zmian, jak podniesienie kwoty wolnej od podatku, spotyka się z uznaniem. Inne – np. zlikwidowanie możliwości odpisania amortyzacji z tytułu najmu nieruchomości – wzbudzają sprzeciw osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Przyglądamy się bliżej nowej ustawie podatkowej Polskiego Ładu i sprawdzamy, co przyniesie ona przedsiębiorcom.

Pozytywne zmiany: kwota wolna od podatku i drugi próg podatkowy

W projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiły się dwie zmiany, na które przedsiębiorcy (i nie tylko) czekali od lat. Są to:

  • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,
  • zwiększenie drugiego progu podatkowego (32%) do 120 000 zł.

Z entuzjastycznym przyjęciem spotkała się zwłaszcza druga propozycja. Kwota, od której rozpoczyna się drugi próg podatkowy, nie była zmieniana od 12 lat. Przez ten czas zarobki większości Polaków wzrosły, więc coraz więcej osób zmuszonych było do opłacania 32% podatku dochodowego. 

Zwiększenie drugiego progu podatkowego sprawi, że część przedsiębiorców będzie mogła cieszyć się mniejszymi podatkami.

Polski Ład dla przedsiębiorców

Niekorzystne zmiany w składkach zdrowotnych

Od 2022 roku składka zdrowotna będzie zależna od dochodu i nie będzie można odliczyć jej od podatku. Ta zmiana jest zdecydowanie niekorzystna dla niemal wszystkich przedsiębiorców.

Dotychczas składka zdrowotna wynosiła 9% podstawy (jej wartość obliczana była na podstawie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku), z czego 7,75% można było odliczyć od podatku dochodowego. Realne obciążenie dla przedsiębiorcy wynosiło zaledwie 1,25% podstawy wyliczonej przez ZUS.

W 2021 roku składka zdrowotna wyniosła 381,81 zł, z czego 328,78 zł można było odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy. Koszt przedsiębiorcy to niewiele ponad 50 zł.

Po zmianach, jakie wprowadził Polski Ład, składka zdrowotna dla osób rozliczających się na skali podatkowe wyniesie 9% miesięcznego dochodu. Przedsiębiorca, który zarabia 15 000 zł miesięcznie, zapłaci aż 1 350 zł składki zdrowotnej, której nie odliczy od podatku. Porównując koszt w skali roku dla osoby zarabiającej 15 000 zł: dotychczas składka zdrowotna (po odliczeniu od podatku) stanowiła wydatek 640 zł. Od 2022 wyniesie 16 200 zł.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w sposób uproszczony (podatek liniowy 19% lub karta podatkowa), zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% miesięcznego dochodu. Dla osoby, która zarabia 15 000 zł miesięcznie, będzie to 682 zł.

Osoby rozliczające się ryczałtowo, których roczny przychód nie przekroczy 60 000 zł, zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% naliczanych od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przy przychodach do 300 000 zł składka wyniesie 9%, wyliczone ze 100%. Przedsiębiorcy, którzy osiągają wyższy przychód, zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9%, naliczają ze 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Uwaga! Do ustalenia wysokości miesięcznego dochodu ZUS będzie wymagał sporządzania comiesięcznych deklaracji od przedsiębiorców. Na podstawie dokumentów wyliczana będzie wysokość należnej składki zdrowotnej.

Kontrowersyjna ulga dla klasy średniej

W projekcie Polskiego Ładu rząd przewidział ulgę dla klasy średniej, czyli osób, których roczny dochód mieści się w przedziale 68 412 zł a 133 692 zł. Propozycja ta, chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się korzystna, spotyka się z wieloma głosami krytyki. Dlaczego?

  • Sposób wyliczenia ulgi jest bardzo skomplikowany – pomimo gotowych wzorów, jaki opracował rząd. Aby go tutaj omówić, prawdopodobnie musielibyśmy napisać kolejny artykuł. 
  • Z ulgi będą mogły skorzystać wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co wielu komentatorów uważa za dyskryminujące. 
  • Osoba, która w skali roku zarobi 133 693 zł (przekroczy górny limit o 1 zł), otrzyma realnie mniej pieniędzy niż osoba, która zarobiła 133 692 zł. Pilnowanie górnych limitów będzie wymagało sporego wysiłku – zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców.

Kolejne zmiany, jakie wprowadza Polski Ład, omówimy w najbliższych poradach. Zapraszamy!

Dodaj komentarz