Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Czy koszty poniesione przed założeniem działalności można wpisać do KPiR?

Tak. Jeśli zakładasz działalność gospodarczą, a przed jej otwarciem kupujesz materiały i produkty niezbędne do prowadzenia firmy (od pieczątek firmowych, przez wyposażenie biura, po inne sprzęty niezbędne do pracy), płacisz za niektóre usługi czy ponosisz inne koszty związane z działalnością, wydatki możesz zakwalifikować do kosztów podatkowych. Warunkiem jest spełnienie zapisów art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat i które koszty poniesione przed otwarciem firmy możesz ująć w KPiR.

Wydatki sprzed rejestracji działalności jako koszty podatkowe – jakie i kiedy?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zabraniają zaliczania do kosztów firmowych wydatków poniesionych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli rachunki i faktury zostały wystawione na osobę, która nie posiada jeszcze statusu przedsiębiorcy. Jeśli jednak chcesz wpisać takie wydatki do Księgi Przychodów i Rozchodów, musisz udowodnić, że mają one związek z uzyskiwanym później przychodem. Konieczne jest spełnienie jeszcze kilku innych warunków.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zaliczyć wydatki sprzed założenia firmy do kosztów?

 • Do kosztów uzyskania przychodu możesz zaliczyć wydatki, dzięki którym Twoja firma będzie mogła funkcjonować i rozwijać się – racjonalnie i uzasadnione gospodarczo wydatki związane z prowadzoną działalnością.
 • W KPiR możesz ująć pełną wartość przedmiotów nabytych przed rejestracją działalności, które służą jej wykonywaniu (pod datą założenia KPiR) pod warunkiem posiadania dowodów poniesienia kosztów. Wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane.
 • Do KPiR możesz wpisać koszty poniesione na:
  • przedmioty zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP) o wartości początkowej niższej niż 10 000 zł,
  • usługi i inne przedmioty, które nie zaliczają się do materiałów lub towarów handlowych.

Środki trwałe oraz WNiP o wartości przekraczającej 10 000 zł są amortyzowane – tylko te odpisy zaliczane są do kosztów.

 • Celem poniesienia wydatku powinno być:
  • osiągnięcie przychodu lub
  • zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów z działalności.
 • Wydatki ujęte w KPiR (sprzed założenia działalności) nie mogą być wymienione w katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy.

Przykłady wydatków, które możesz ująć w KPiR:

 • koszty organizacji i rejestracji działalności,
 • koszty otwarcia rachunku bankowego,
 • opłaty skarbowe,
 • porady prawne,
 • pomoc notariusza,
 • wydatki na szkolenie (przygotowujące do zawodu lub mieszczące się w zakresie działalności),
 • wynajem lokalu,
 • przygotowanie pieczątek firmowych, pieczątek księgowych czy innych stempli biurowych,
 • zakup tablic informacyjnych czy reklamowych,
 • oznaczenie siedziby firmy,
 • zakup sprzętów i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia firmy

Pamiętaj jednak, że w KPiR nie możesz ująć wydatków osobistych, czyli takich, które, które nie były potrzebne w prowadzonej działalności i nie mają z nią związku

Jeśli zakładasz nową firmę sprawdź również te artykuł:

Dodaj komentarz