facebookgoogleyoutube

Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy

Zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego, kierownik budowy to osoba, która jest niezbędna podczas wykonywania prac budowlanych. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy budynek powstaje metodą gospodarczą, jak i podczas budowy z generalnym wykonawcą. Kim jest kierownik budowy? Jakie są jego obowiązki? Zapraszamy do lektury!

Kierownik budowy – kim jest?

Kierownik budowy to osoba, która jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg prac budowlanych i wykonanie budynku zgodnie z założonym projektem. Wybór kierownika dla konkretnej budowy należy do obowiązków inwestora i to wyłącznie od niego zależy, komu powierzy tę rolę. Oczywiście, osoba, która obejmuje funkcję kierownika budowy, musi odznaczać się odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym. Przede wszystkim, kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Więcej na temat tego, kto i na jakich warunkach może uzyskać uprawnienia budowlane, można przeczytać w naszym artykule: „Jak zdobyć uprawnienia budowlane?”.

Jakie są obowiązki i uprawnienia kierownika budowy?

Obowiązki kierownika budowy określane są przez Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). Do najważniejszych z nich należą:

 • Złożenie oświadczenia o podjęciu funkcji kierownika budowy przed wydziałem nadzoru budowlanego (właściwym ze względu na adres budowy).
 • Protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy (wraz z budynkami i sprzętem, jakie znajdują się na tym terenie).
 • Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy (m.in. ustawienie tablicy informacyjnej).
 • Przygotowanie (lub zlecenie i koordynowanie przygotowywania) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – na dokumencie musi znaleźć się wzór pieczątki kierownika budowy oraz własnoręczny podpis.
 • Zapewnienie odpowiedniego wytyczenia budynku przez geodetę.
 • Prowadzenie dokumentacji budowlanej: dziennika budowy oraz dokumentacji powykonawczej (po zakończeniu budowy).
 • Realizowanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy (zalecenia mogą pochodzić na przykład od projektanta lub inspektora nadzoru budowlanego).
 • Wstrzymanie prac budowlanych w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.
 • Zgłaszanie inwestorowi oraz inspektorowi nadzoru budowlanego wszystkich ukończonych robót, które zostaną zakryte w toku dalszych prac, na przykład przewodów kominowych.
 • Zgłoszenie budynku do odbioru i przekazanie inwestorowi oświadczenia o wykonaniu budynku – dokument musi posiadać pieczątkę kierownika budowy (czyli wzór pieczątki z uprawnieniami budowlanymi).

Pieczątka budowlana, czyli jak powinien wyglądać stempel kierownika budowy?

Jak widać, znaczna część obowiązków kierownika budowy, sprowadza się do przygotowywania dokumentacji, która musi zostać opatrzona odpowiednią pieczątką.

Zgodnie z prawem wzór pieczątki kierownika budowy musi zawierać następujące elementy:

 • tytuł zawodowy,
 • imię i nazwisko,
 • zakres uprawnień budowlanych,
 • numer ewidencyjny uprawnień budowlanych,
 • informację o stanowisku kierownika budowy.

Wzory dostępnych pieczątek, z których możesz skorzystać, znajdziesz w naszym systemie zamawiania pieczątek online.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ajax loader