Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Pieczątka dla spółek prawa handlowego – jakie dane powinna zawierać?

Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, mogą zdecydować się na wybór jednej spośród dwóch form prawnych: jednoosobowej działalności gospodarczej lub wybranej spółki prawa handlowego. Ci, którzy postanowią założyć spółkę, mogą wybierać spośród kilku jej form. Jakich? Jaka pieczątka będzie najbardziej przydatna dla poszczególnych rodzajów spółek i jakie dane powinny się na niej znaleźć? Podpowiadamy!

Spółka prawa handlowego, czyli…

W polskim prawie mianem spółki określa się wspólne działanie osób lub podmiotów gospodarczych, mające prowadzić do osiągnięcia wspólnego celu, określonego w przyjętej umowie.

Określenie spółki prawa handlowego odnosi się zaś do wszystkich rodzajów spółek, których działalność regulowana jest przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Pomimo tego, że niektórzy prawnicy uznają sformułowanie spółki prawa handlowego za pewną formę socjolektu czy potoczności, bez wątpienia przedostało się ono do języka codziennego i funkcjonuje w biznesowym słowniku.

pieczatki-online.eu - Pieczątka dla spółek prawa handlowego – jakie dane powinna zawierać?

Rodzaje spółek prawa handlowego

Spółki prawa handlowego podzielić można na dwie kategorie: osobowe oraz kapitałowe. Czym wyróżnia się każda z nich?

Spółki osobowe powstają na gruncie osobistego zaangażowania swoich członków. Osoby, które je tworzą, połączone są rodzajem osobistej więzi i zaufanej relacji. Do powstania spółki osobowej niezbędnych jest co najmniej dwóch wspólników – prawo nie przewiduje możliwości, aby utworzyć ją samodzielnie. Do spółek osobowych zalicza się:

  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna.

W przeciwieństwie do powyższych, spółki kapitałowe mają bardziej przyziemny charakter. Ich działalność opiera się na motywach finansowych i kapitałowych. Co istotne, taki rodzaj spółki może zostać utworzony przez jedną osobę (jednoosobowa spółka z o.o.). Do spółek kapitałowych zalicza się:

Spółki osobowe – najważniejsze informacje

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej (przepisy przyznają im jedynie zdolność prawną), a ich wspólnicy odpowiadają za działalność spółki całym swoim majątkiem – podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – oraz osobiście ją reprezentują (w większości wypadków nie mają możliwości powołania zarządu).

Spółka jawna może zostać założona przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, które równomiernie dzielą się osiąganym zyskiem (chyba że umowa spółki przewiduje inaczej). Zaletą, która wielu przedsiębiorców zachęca do tego typu spółki, jest brak obowiązku wniesienia kapitału zakładowego.

Spółka partnerska to forma, która stworzona została dla osób fizycznych, uprawiających wolny zawód (np. lekarzy, prawników czy tłumaczy przysięgłych). W przeciwieństwie do innych spółek osobowych może ona powołać zarząd.

Spółka komandytowa przewiduje współpracę co najmniej dwóch stron, spośród których jedna jest komandytariuszem (osoba, która odpowiada za działania spółki jedynie wniesionym wkładem komandytowym), a druga komplementariuszem (osoba, która odpowiada przed wierzycielami całym swoim majątkiem).

Spółka komandytowo-akcyjna składa się z komplementariusza (j.w.) oraz akcjonariusza (osoba, która odpowiada jedynie w zakresie wniesionego wkładu).

Spółki kapitałowe – co warto wiedzieć

Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną i nie są osobiście odpowiedzialni za wierzytelności spółki. Do zarządzania nimi powoływany jest specjalny organ (najczęściej jest to zarząd), w którym mogą zasiadać osoby z zewnątrz (niebędące wspólnikami w spółce). 

Do założenia spółki z o.o. – najpopularniejszej formy spółki prawa handlowego w Polsce – wystarczy jeden członek oraz kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5000 zł. Spółka odpowiada przed wierzycielami całym swoim kapitałem, natomiast jej wspólnicy są wolni od osobistych zobowiązań.

Spółka akcyjna może zostać założona przy znacznie wyższym kapitale – minimum 100 000 złotych. Z tego względu najczęściej decydują się na nią duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki osobistym majątkiem, a jedynie wniesionym wkładem.

Pieczątka dla spółki osobowej i kapitałowej

Na pieczątce dla spółki prawa handlowego – osobowej czy kapitałowej – powinny się znaleźć dane zbliżone do standardowego wzoru pieczątki firmowej, to znaczy:

  • nazwa spółki ze wskazaniem na formę prawną organizacji,
  • adres siedziby,
  • dane kontaktowe,
  • numer NIP,
  • numer KRS,
  • wysokość kapitału zakładowego.

Aby poznać więcej wskazówek, dotyczących projektowania i zamawiania pieczątek firmowych, zajrzyj do poniższych porad:

Masz już gotowy pomysł na pieczątkę dla swojej spółki? Skontaktuj się z nami!

Dodaj komentarz