Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Tarcza antykryzysowa 2020 – wsparcie dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa to odpowiedź rządu na konsekwencje ekonomiczne czy gospodarcze, jakie może nieść za sobą pandemia koronawirusa. Zgodnie z założeniami i deklaracjami tarcza ma chronić i państwo, i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią. Głównymi celami tarczy są m.in.: ochrona miejsc pracy, a także bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne obywateli. Sprawdź, jaki pakiet rozwiązań przygotował rząd dla przedsiębiorców i z którego z nich możesz skorzystać.

Czym jest tarcza antykryzysowa?

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty wynikające z zaistniałej sytuacji gospodarczej powinny być rozłożone między przedsiębiorców, pracowników, sektor publiczny oraz system finansowy. Sama tarcza antykryzysowa jest pakietem rozwiązań dla przedsiębiorców, które opierają się na 5 filarach. Są nimi:

 • Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników;
 • Finansowanie przedsiębiorców;
 • Ochrona zdrowia;
 • Inwestycje publiczne;
 • Wzmocnienie systemu finansowego.

Jeśli wierzyć zapewnieniom, tarcza ma ustabilizować krajową gospodarkę i umożliwić inicjowanie nowych inwestycji.

212 mld zł wsparcia

Szacowana wartość wsparcia na zapobieganie kryzysowi to 212 mld zł, czyli niespełna 10% PKB. Na tę kwotę składają się:

 • 67 mld zł (2,9 PKB) gotówkowego komponentu rządowego – wydatki z budżetu państwa, ZUS, fundusze celowe;
 • 75,5 mld zł (3,3% PKB) płynnościowego komponentu rządowego – wakacje kredytowe, odroczenie daniny, finansowanie płynnościowe;
 • 70 mld zł pakietu płynnościowego NBP.

Sprawdź, jakie formy wsparcia mogą obejmować Twoją działalność gospodarczą.

Zwolnienie ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

Zgodnie z założeniami tarczy antykryzysowej państwo ma przejąć pokrycie składek do ZUS na 3 miesiące – w okresie od marca do maja 2020. Jest to ulga, na którą czekało wiele firm. Aby ubiegać się o uzyskanie takiego wsparcia, musisz:

 • prowadzić działalność gospodarczą najpóźniej od ostatniego dnia stycznia 2020 (ulga nie obejmuje przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność od 1 lutego);
 • zatrudniać do 9 osób na podstawie umowy o pracę i umów zleceń podlegających zgłoszeniu do ZUS-u;
 • złożyć wniosek do ZUS-u najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku.

Zwolnienie obejmuje:

 • pracowników i zatrudniających ich przedsiębiorców;
 • osoby samozatrudnione z przychodem do 15 681 zł, które opłacają składki wyłącznie za siebie;
 • składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ze zwolnienia ze składek nie mogą skorzystać firmy, które w grudniu 201 roku znajdowały się w trudnej sytuacji i nie uregulowały należności (także składek pobieranych przez ZUS).

Przedsiębiorca i zatrudnione przez niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i świadczeń z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników (czyli jesteś na tzw. samozatrudnieniu), możesz ubiegać się o świadczenie postojowe. Przewidziano 2 kwoty świadczeń w zależności od rodzaju opodatkowania działalności – 2080 zł i 1300 zł.

Wyższe świadczenie – 2080 zł – otrzymasz, jeśli:

 • rozpocząłeś działalność przed 1 lutego 2020 LUB zawiesiłeś działalność po 31 marca 2020 (działalność musiała być założona przed 1 lutego);
 • przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był minimum 15% niższy od przychodu z jeszcze wcześniejszego miesiąca (np. jeśli składasz wniosek w kwietniu, przychód z marca musi być niższy minimum 15% od przychodu z lutego) ORAZ nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (15 681 zł);
 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego bądź stałego pobytu;
 • nie masz innego tytułu ubezpieczeń społecznych.

Niższe świadczenie – 1300 zł – otrzymasz, jeśli:

 • rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 i rozliczasz podatek kartą podatkową, a jednocześnie jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT;
 • mieszkasz na terenie Polski i jesteś jej obywatelem LUB masz prawo stałego bądź czasowego pobytu w Polsce;
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Dofinansowanie samozatrudnionych

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i Twoje obroty spadły w porównaniu do tego samego okresu w minionym roku, możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Czym jest spadek obrotów? To zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w okresie 2 miesięcy w porównaniu z analogicznym okresem w minionym roku.

Jeśli spełnisz warunki, możesz uzyskać następujące dopłaty:

 • 1300 zł – przy spadku przychodów o minimum 30%;
 • 1820 zł – przy spadku przychodów o minimum 50%;
 • 2340 zł – przy spadku przychodów o minimum 80%.

Takie dofinansowanie może być wypłacane przez 3 miesiące. Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca musi prowadzić działalność w okresie otrzymywania dofinansowanie i po zakończeniu – przez tyle miesięcy, przez ile otrzymywał dofinansowanie.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców

Jeśli prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników, możesz skorzystać z dofinansowania ich wynagrodzeń (oraz wynagrodzeń zleceniobiorców).

Aby otrzymać dofinansowanie, musisz spełnić następujące warunki:

 • działalność musi być prowadzona minimum 2 miesiące – aby móc wyliczyć spadek obrotów;
 • spadek sprzedaży towarów lub usług nie może być mniejszy niż 15% – musi być obliczony jako stosunek obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020; obroty z 2 miesięcy porównuje się do analogicznych 2 miesięcy w 2019 roku
  LUB
 • spadek sprzedaży towarów lub usług nie może być mniejszy niż 25% – jeśli jest obliczany jako stosunek łącznych obrotów w dowolnie wskazanym miesiącu po 1 stycznia 2020, w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca.

Jeśli spełnisz warunki, dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników będą kształtowały się następująco:

 • do 1533 zł – jeśli przychody spadły o minimum 30%;
 • do 2146 zł – jeśli przychody spadły o minimum 50%;
 • do 2759 zł – jeśli przychody spadły o minimum 80%.

Dofinansowanie może być wypłacane przez 3 miesiące, ale istnieje prawdopodobieństwo, że w przypadku przedłużającej się pandemii, okres ten zostanie przedłużony. Jeśli skorzystasz z dofinansowania, będziesz zobowiązany do zatrudniania pracowników w okresie dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania – okres ten będzie musiał być równy okresowi, przez który dofinansowanie było Ci wypłacane. Wnioski o tę formę wsparcia należy składać do powiatowego urzędu pracy.

Dofinansowanie wynagrodzeń przy redukcji etatów

Jeśli prowadzisz firmę i musisz obniżyć wymiar etatu w wyniku spadku obrotów, możesz liczyć na dofinansowanie. Aby ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, musisz spełnić następujące warunki:

 • wymiar etatu może być obniżony do maksymalnie 0,5 etatu;
 • przedsiębiorcy muszą zanotować spadek obrotów w ciągu 2 miesięcy w stosunku do okresu analogicznego w roku poprzednim o minimum 15%. Spadek można wykazać także, analizując tylko 1, wybrany miesiąc w 2020 roku w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 roku. W tym przypadku obroty muszą spaść o minimum 25%;
 • wynagrodzenie może być dofinansowane w wysokości nie wyższej niż 2079 złotych (40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału).
 • kwota dofinansowania dotyczy ½ wynagrodzenia wynikającego z obniżonego etatu i nie dotyczy pracowników, których wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku było wyższe niż 15681 złotych.

Dofinansowanie może być przyznawane przez 3 miesiące. Wnioski są składane do powiatowych urzędów pracy.

Pełen wykaz świadczeń, z jakich możesz skorzystać w ramach tarczy antykryzysowej, znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, w zakładce Przedsiębiorca.

Dodaj komentarz