Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Co możesz odliczyć od podatku, część 2.

W poprzednim wpisie opisaliśmy większość ulg i doliczeń, jakie przewiduje polskie prawo podatkowe. Tym razem skupimy się na dwóch pozostałych: składkach na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz uldze prorodzinnej.

Co można odliczyć od podatku
Zdjęcie Mohamed_Hassan z Pixabay

Obniżenie podatku kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ustawa PIT przewiduje, że podatek, który został obliczony według skali podatkowej (czyli na zasadach ogólnych) lub stawką liniową, ulega obniżeniu o kwotę wpłaconą na Narodowy Fundusz Zdrowia (w ramach składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne). Co istotne, możesz odliczyć tylko część składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ile? Oto warunki:

 • Kwota ta nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru składki – zarówno w przypadku składek krajowych, jak i zagranicznych.
 • Kwota odliczenia nie może być wyższa niż kwota samego podatku.

Ważne! Składki zdrowotne możesz odliczyć od podatku tylko wtedy, gdy w danym roku podatkowym już je opłaciłeś – nie możesz odliczyć nieopłaconych składek tylko dlatego, że są one należne.

Kiedy i jak odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne? Opłacone już składki na ubezpieczenie zdrowotne możesz odliczać już przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast po zakończonym roku podatkowym, kwoty odliczeń należy wskazać w zeznaniu podatkowym.

Kto może skorzystać z odliczenia? Składki na ubezpieczenie zdrowotne możesz odliczyć od podatku, gdy Twoja działalność jest opodatkowana w jeden z poniższych sposobów:

 • Według skali podatkowej;
 • Podatkiem liniowym;
 • Ryczałtem ewidencjonowanym;
 • Kartą podatkową.

Aby ustalić kwotę składki i móc odliczyć ją od podatku, musisz udowodnić, że składki są już opłacone – tylko na podstawie dokumentu potwierdzającego, że dokonałeś opłaty, możesz ubiegać się o odliczenie. Dokumentem potwierdzającym płatność może być np. dowód wpłaty, przelewu, zaświadczenie wydane przez uprawniony organ czy wyciąg z konta. Kwoty w obcej walucie należy przeliczyć na złotówki zgodnie z kursem NBP dnia roboczego poprzedzającego dzień wydatku.

Ulga prorodzinna

Tak zwana ulga na dzieci daje możliwość odliczenia od podatku dochodowego ustalonych ustawowo kwot wynikających z tytułu wychowywania dzieci.

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Podatnikom, którzy:

 • wykonali władzę rodzicielską,
 • sprawowali opiekę w ramach rodziny zastępczej,
 • pełnili funkcję opiekunów prawnych zamieszkujących z nimi dzieci.

Ważne! Ulga prorodzinna obejmuje przede wszystkim dzieci małoletnie. Przysługuje ona jednak także podatnikom, którzy wychowują dzieci otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny, a także dzieci między 18. a 25. rokiem życia, które uczą się lub studiują i nie wykazują dochodów wyższych niż 3 089 zł.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi na dziecko?

 • Ulga na jedno dziecko – dochód rodziny nie może być wyższy niż 56 000 zł w całym minionym roku podatkowym;
 • W przypadku małżeństw – dochód rodziny z całego roku nie może przekroczyć 112 000 zł;

Osoba, która wychowuje dziecko samotnie, może odliczyć od podatku do 1 112,04 zł na jedno dziecko lub do 2 224,08 zł na więcej niż jedno dziecko (odliczenie z całego roku).

Uwaga! Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać wyłącznie ci podatnicy, których działalność opodatkowana jest według skali podatkowej. Nie możesz skorzystać z ulgi, gdy:

 • Rozliczasz się według podatku liniowego, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową;
 • Składasz zeznanie za podatek ze zbycia nieruchomości, zbycie akcji bądź innego rodzaju dochodów kapitałowych.

Jaką ulgę możesz otrzymać? Wysokość odliczeń jest uzależniona od liczby dzieci i wynosi:

 • 96,67 zł/miesiąc za opiekę nad jednym dzieckiem lub dwojgiem dzieci (w drugim przypadku należy pomnożyć kwotę przez 2);
 • 92,67 zł/miesiąc za pierwsze i drugie dziecko oraz 166,67 zł za trzecie dziecko;
 • 92,67 zł/miesiąc za pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł za trzecie i 225 zł za czwarte i następne dzieci.

Odliczenie nie może być wyższe niż suma składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych w trakcie roku podatkowego.

Jaką kwotę maksymalnie możesz odliczyć? Za roczne wychowanie dziecka lub dzieci możesz otrzymać ulgę:

 • Do 1 112,04 zł rocznie na wychowanie jednego dziecka lub dwójki dzieci;
 • Do 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko;
 • Do 2 700 zł rocznie na czwarte i kolejne dziecko.

Jeśli chcesz zapoznać się z poprzednim wpisem na temat doliczeń, znajdziesz go tu: Prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, na którym publikujemy informacje przydatne nie tylko przedsiębiorcom.

Dodaj komentarz