Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Ważne zmiany podatkowe, część 2.

Zmiany w ryczałcie, uproszczenia dla płatników VAT-u, zniesienie opłaty targowej, zwolnienia z podatku od nieruchomości i wprowadzenie podatku handlowego – sprawdź, jakie istotne zmiany podatkowe weszły w życie w 2021 roku.

Zmiany w podatku 2021

Przeczytaj pierwszą część wpisu tutaj: Ważne zmiany podatkowe, część 1.

Zmiany w ryczałcie

Jedną z istotnych zmian, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej firm oraz do uproszczenia rozliczeń, jest poszerzenie zastosowania ryczałtu i podniesienie limitu z 250 tysięcy do 2 milionów euro (oznacza to, że możesz opłacać podatek w formie zryczałtowanej, jeśli w minionym roku przychody uzyskane z prowadzenia działalności nie przekroczyła 2 milionów złotych). Z tego rozwiązania może skorzystać prawie 180 tysięcy podatników. Efektem poszerzenia ma być zwiększenie oszczędności podatników do 900 milionów złotych w sumie.

Warto wiedzieć!

Limit 2 milionów euro dotyczy przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie LUB w przypadku spółek – sumy przychodów wspólników spółki z tej działalności.

SLIM VAT

SLIM VAT to pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców, który jest odpowiedzią na postulaty rynku u. Zakłada on m.in. proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie: Prostsze rozliczenia podatkowe, czyli SLIM VAT. Sprawdź, co może się zmienić.

Opłata targowa

Kolejną zmianą, jaką na rok 2021 zaplanowało Ministerstwo Finansów, jest rezygnacja z pobierania opłaty targowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. Ponieważ zniesienie opłaty na 12 miesięcy skutkuje brakiem wpływów na konta jednostek samorządu terytorialnego, będzie im przysługiwać rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

W 2021 roku rady gmin będą mogły podjąć decyzje w sprawie wsparcia dla wskazanych grup przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się na skutek pandemii koronawirusa. Gminy będą mogły:

  • wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące 2021 – zwolnienia mają dotyczyć gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach 2021 roku (jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku).

Podatek handlowy

Podatek handlowy został wprowadzony ustawą z 6 lipca 2016 roku i podatku od sprzedaży detalicznej. W roku 2021 nie przedłużono okresy zawierzenia tego podatku.

Przedmiotem opodatkowania mają być przychody ze sprzedaży detalicznej. Kwota wolna od podatku to 17 milionów zł miesięcznie. Podstawą opodatkowania jest nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną od podatku, osiągnięta w danym miesiącu.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, podatek obejmuje wszystkich sprzedawców detalicznych, którzy prowadzą działalność na terenie Polski. Nie ma znaczenia, czy podmioty te mają kapitał polski, czy zagraniczny. Ustawa nie dotyczy jednak sprzedaży przez Internet.

Podatników obowiązują następujące stawki:

  • 0,8% – za miesięczny przychód przekraczający kwotę wolną od podatku, ale nieprzekraczający 187 milionów zł,
  • 1,4% / nadwyżka przychodu ponad kwotę 187 milionów zł.

Celem wprowadzenia podatku handlowego ma być, zgodnie z MF, wyrównywanie szans między dużymi a małymi przedsiębiorstwami.

Interesują Cię zagadnienia związane z prowadzeniem firmy? Zapraszamy do pozostałych wpisów na naszym blogu!

Dodaj komentarz