Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Prostsze rozliczenia podatkowe, czyli SLIM VAT. Sprawdź, co może się zmienić

SLIM VAT to pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców, który zakłada m.in. proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz tzw. korzyści finansowe. Sprawdź, co się zmieni w tych czterech obszarach od 2021 roku.

SLIM VAT - na czym polega?
Zdjęcie mohamed_hassan z Pixabay

Idea SLIM VAT

Wejście w życie pakietu SLIM VAT planowane jest na 1 stycznia 2021 roku. Pakiet ten ma być częścią znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Jest efektem audytu przepisów przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów, którego celem było dostosowanie tychże przepisów do warunków działania małych i średnich biznesów. Zgodnie z wypowiedzią ministra finansów, Tadeusza Kościńskiego, Ministerstwo skupiało się w ostatnich miesiącach zarówno na szukaniu rozwiązań, które mają uprościć funkcjonowanie firm w czasie pandemii koronawirusa, jak i na wprowadzeniu trwałych zmian, które pomogłyby ułatwić działanie małych i średnich firm.

SLIM VAT ma pomóc przedsiębiorcom zminimalizować czas poświęcany na wypełnianie obowiązków podatkowych. Celem pakietu jest eliminacja lub redukcja czynności, które stoją na drodze rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Skąd wzięła się nazwa? SLIM VAT jest akronimem słów: simple, local and modern. Podatki mają być więc proste w obsłudze, dostosowane do lokalnej specyfiki oraz nowoczesne.

Założenia SLIM VAT

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat zmian, jakie wprowadzi pakiet SLIM VAT.

Proste fakturowanie – faktury korygujące in-minus oraz in-plus

Faktury in-minus: po wejściu w życie pakietu SLIM VAT nabywca towarów lub usług nie będzie formalnie zobowiązany do uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Podatnik ma dokonywać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawiania faktury korygującej. Warunek jest jeden – posiadana przez niego dokumentacja musi wskazywać, że uzgodnił z nabywcą lub usługobiorcą warunki transakcji. Równocześnie nabywca lub usługobiorca będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego.

Dzięki tej zmianie rozliczenia mają zostać znacznie uproszczone, a przedsiębiorcy nie będą musieli gromadzić potwierdzeń otrzymania faktur korygujących i czekać na ich dostarczenie.

Faktury in-plus: wprowadzone zostaną przepisy, które będą wskazywać sposób rozliczenia faktur zwiększających podstawę opodatkowania. Od 2021 roku podatnicy będą mieć pewność, w jaki sposób właściwie rozliczać takie faktury. Rozliczenia mają być dokonywane na bieżąco w czasie wystawienia faktury korygującej (do tej pory bazowano na linii interpretacyjnej oraz orzecznictwie, co nie dawało wystarczającej pewności prawnej).

Eksport towarów – ułatwienia dla eksporterów

Do końca 2020 roku, zgodnie z przepisami ustawy VAT, jeśli przedsiębiorca otrzymał zaliczkę na poczet przyszłej dostawy, to gdy w ciągu 2 miesięcy nie dokonał wywozu towarów, miał obowiązek wykazania zaliczki w deklaracji VAT wstecz ze stawką podatku VAT obowiązującą w Polsce. SLIM VAT zakłada, że okres 2 miesięcy ma wydłużyć się do 6 miesięcy.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Do końca 2020 roku w podatku VAT przeliczenia na PLN dokonuje się według średniego kursu danej waluty, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku wystawienia faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego, przeliczenia na PLN dokonuje się według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Od 2021 roku podatnicy będą mogli wybrać do VAT zasady przeliczania kursu walut, jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym, w którym należne przychody przelicza się według średniego kursu NBP, ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu (data powstania przychodu czy też data sprzedaży wyznaczana jest na dzień wystawienia faktury, dzień uregulowania płatności lub dzień dostarczenia towaru). Dzięki temu skrócony ma zostać czas na ustalenie kursu do walut dla jednej transakcji.

Korzyści finansowe

Ostatni obszar zmian w ramach SLIM VAT zakłada:

  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do 4 miesięcy – przy rozliczeniach miesięcznych prawo do odliczenia będzie więc dłuższe i 1 miesiąc niż dotychczas.
  • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży – przedsiębiorca będzie mógł odliczyć VAT z faktury za noclegi zakupione na rzecz np. klientów biznesowych.
  • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości – kwoty te zostaną podniesione z 10 do 20 zł.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata finansów, podatków czy biznesu, śledź na bieżąco nasz blog. Zapraszamy!

Dodaj komentarz