Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Ważne zmiany podatkowe w 2021, część 1.

Zgodnie z zapewnieniami rządu, aby utrzymać optymalny stan finansów w kraju, wprowadzono szereg rozwiązań podatkowych, które w 2021 roku mają pomóc przedsiębiorcom utrzymać się na rynku pracy. Minister Finansów funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński, pod koniec 2020 roku podkreślił, że mijający rok był wyjątkowo trudny, jednak mimo to rządzący kontynuowali prace nad obniżaniem podatków. Jakie są efekty tych prac? Sprawdźmy.

Zmiany w podatku 2021

Polityka podatków w 2021 roku wg Ministerstwa Finansów

Jak twierdzi Wiceminister Finansów, Jan Sarnowski, obniżki z 2019 roku były skierowane przede wszystkim do pracowników, natomiast w 2020 w centrum zainteresowania rządzących znaleźli się mikroprzedsiębiorcy i właściciele małych oraz średnich firm. Zgodnie z zapewnieniami wiceszefa MF to właśnie ci przedsiębiorcy najmocniej odczuli skutki finansowe pandemii koronawirusa. I to właśnie oni w pierwszej kolejności potrzebują obniżek oraz uproszczeń w rozliczaniu podatków. Jak twierdzi, w 2021 roku priorytetem Ministerstwa będzie kontynuacja działań wspierających procesy inwestycyjne.

Estoński CIT – 5,6 miliarda oszczędności rocznie?

Ustawa o Estońskim CIT zakłada, że pobór podatku ma być przesunięty do momentu, aż zyski nie zostaną wypłacone z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy mają prawo zdecydować, czy chcą rozliczać się na dotychczas obowiązujących zasadach, czy może skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania. Opodatkowanie Estońskim CIT będzie dostępne dla spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych), w których udziałowcami są tylko osoby fizyczne. Przedsiębiorstwo może skorzystać z Estońskiego CIT wtedy, gdy osiągnie mniej niż 100 milionów przychodu rocznie.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów Estoński CIT w 2021 roku ma zwiększyć oszczędności firm do około 5,6 miliarda zł. Z kolei Polski Instytut Ekonomiczny przewiduje, że nowy sposób opodatkowania pozwoli oszczędzić przedsiębiorstwom 11 milionów roboczogodzin przeznaczonych na obsługę rozliczenia CIT. W efekcie wdrożenia nowego rozwiązania ma też powstać do 120 tysięcy miejsc pracy.

Poszerzenie zastosowania stawki 9% CIT

Estoński CIT nie jest jedyną zmianą w obrębie podatku dochodowego od osób prawnych. Ministerstwo Finansów zdecydowało podwoić limit zastosowania stawki 9% CIT z 1,2 do 2 milionów euro przychodu rocznie. Zgodnie z zapewnieniami MF ze zmiany tej może skorzystać prawie 14 tysięcy firm. Ponadto ma ona przynieść prawie 400 milionów zł oszczędności.

Ustawa uszczelniająca

Zapewnienie równych warunków konkurencji między dużymi i małymi firmami to jeden z podstawowych celów Ministerstwa Finansów na czas spowolnienia gospodarczego, który nastąpił po wybuchu pandemii koronawirusa. W tym celu rząd wprowadza obniżki podatków dla małych i średnich przedsiębiorców, a równocześnie także przepisy, które mają utrudniać agresywną optymalizację podatkową i unikanie opodatkowania. Tak zwana ustawa uszczelniająca zakłada, że w 2021 roku zostanie wprowadzonych szereg zmian, które będą dotyczyć m.in. handlu spółkami ze stratą, nieopodatkowanym obrotem nieruchomościami położonymi w Polsce, spółek jawnych z niejasną strukturą właścicielską czy optymalizacji przy wykorzystaniu spółek komandytowych. Największe przedsiębiorstwa będą miały obowiązek udostępniania informacji o realizowanej przez siebie polityce podatkowej. Wszystko to ma zmierzać m.in. do zmniejszenia tzw. luki CIT o ponad 10%.

Więcej o istotnych zmianach podatkowych wprowadzonych w 2021 roku przeczytasz w kolejnym wpisie na naszym blogu. Dowiesz się z niego m.in. o zmianach w ryczałcie, podatku handlowym, opłacie targowej, podatku od nieruchomości czy nowych rozwiązaniach w ramach Slim VAT (na temat Slim VAT pisaliśmy też tutaj).

Dodaj komentarz