Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku

Masz przed sobą złożenia zeznania podatkowego za miniony rok? Zanim złożysz do Urzędu Skarbowego odpowiedni PIT, sprawdź, jakie ulgi i odliczenia dla przedsiębiorców przewiduje prawo podatkowe.

Co można odliczyć od podatku
Obraz stevepb z Pixabay

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – co możesz odliczyć od podatku?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, w rocznym zeznaniu podatkowym za miniony rok możesz uwzględnić poniższe odliczenia i ulgi:

Ulga na badania i rozwój

Z tej ulgi możesz skorzystać, jeśli:

 • Prowadzisz działalność gospodarczą i poniosłeś wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe.
 • Prace były podejmowane systematycznie,
 • Celem prac było zdobycie wiedzy i wykorzystanie jej do nowych zastosowań.

Maksymalnie możesz odliczyć 10-30% poniesionych kosztów (na wydatki, które kwalifikują się do ulg).

Musisz przedstawić następujące dokumenty:

 • Ewidencję kosztów kwalifikowanych,
 • Dowód poniesienia kosztów.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – IKZE

Jeśli masz więcej niż 16 lat, możesz dobrowolnie założyć konto IKZE i oszczędzać na emeryturę  w ramach III filaru. W tym przypadku maksymalna wysokość odliczenia jest równa podstawie opodatkowania i nie może przekroczyć 5331,60 zł. Wymagany jest dokument, który potwierdza wartość pobranych lub zapłaconych składek.

Konto IKZE jest indywidualne i przeznaczone wyłącznie dla jednej osoby. Nie możesz go prowadzić ze współmałżonkiem czy dzieckiem.

Składki ZUS

Z tej ulgi możesz skorzystać, jeśli:

 • Jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie (PIT-37), LUB
 • Prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się na skali podatkowej (PIT 36), podatkiem liniowym (PIT 36L),  ryczałtem (PIT 28), kartą podatkową (PIT 16A).

Maksymalnie możesz odliczyć kwotę równą zapłaconych lub pobranych składek w minionym roku. Wymagane jest potwierdzenie zapłaty lub inny dokument, który potwierdza wartość zapłaconych lub pobranych  składek.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny przysługuje osobom, które:

 • Mają przyznany stopień niepełnosprawności, LUB
 • Mają na utrzymaniu osoby ze stopniem niepełnosprawności.

A ponadto:

 • Są zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie (PIT 37),
 • Prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na skali podatkowej (PIT 36) lub ryczałtem (PIT 28).

Maksymalne odliczenie nie może przekraczać wysokości poniesionych kosztów.

Wymagane dokumenty to orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowód poniesienia kosztów (gdzie, kiedy, w jakiej kwocie i komu zostały przekazane).

Ulga na leki

Podobnie jak w przypadku ulgi na sprzęt rehabilitacyjny, z ulgi na leki mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub te, które mają na utrzymaniu inne osoby z niepełnosprawnością. Aby skorzystać z ulgi, musisz też być zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie (PIT 37) bądź prowadzić działalność i rozliczać się na skali (PIT 36) lub ryczałtem (PIT 28).

Maksymalnie możesz odliczyć koszt leków pomniejszony o 100 zł za miesiąc. Dokumenty, które należy przedstawić to: potwierdzenie poniesionych kosztów oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków.

Ulga na samochód

Z ulgi na samochód możesz skorzystać, jeśli:

 • Masz stwierdzony stopień niepełnosprawności z I lub II grupą inwalidzką, LUB
 • Na Twoim utrzymaniu znajdują się osoby niepełnosprawne, lub dzieci z niepełnosprawnością (do 16 roku życia), które są współwłaścicielami lub właścicielami samochodu jednoosobowego.

A także:

 • Jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie (PIT 37), BĄDŹ
 • Prowadzisz działalność i rozliczać się na skali (PIT 36) bądź ryczałtem (PIT 28).

Maksymalnie możesz odliczyć 2280 zł. Dokumenty, jakie należy przedstawić to skierowanie na zabiegi, orzeczenie o I lub II stopniu niepełnosprawności oraz akt własności, lub współwłasności pojazdu.

Ulga na internet

Ulga podatkowa na internet jest przyznawana podatnikom tylko w następujących po sobie 2 latach podatkowych i tylko wtedy, gdy w okresie, jaki poprzedzał te lata, nie korzystali z tej ulgi. Z odliczenia możesz skorzystać wtedy, gdy rozliczasz się na podstawie dokumentu PIT 37 lub PIT 36.

Maksymalna kwota odliczenia to 760 zł w danym roku podatkowym. Ulgę należy wykazać w załączniku PIT/O.

Darowizny kościelne

Jeśli w danym roku podatkowym przekazałeś darowizny na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, możesz odliczyć je od podatku. Maksymalnie odliczysz 6% swoich dochodów. Konieczne będzie też złożenie dokumentu, który potwierdza Twoją wpłatę – jej wysokość, datę, a także potwierdza przyjęcie darowizny przez kościół lub związek.

Z ulgi możesz skorzystać wtedy, gdy jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie (PIT 37), bądź gdy prowadzisz działalność gospodarczą (PIT 36 lub PIT 28).

Honorowe krwiodawstwo

Maksymalna ilość oddanej krwi i osocza jest ściśle ustalona:

 • Kobieta może oddać maksymalnie 1,8 l krwi i 25 l osocza,
 • Mężczyzna może być dawcą maksymalnie 2,7 l krwi i 25 l osocza.

Od tego, ile litrów krwi oddałeś, zależeć będzie wysokość ulgi. Maksymalnie możesz odliczyć 6% Twojego dochodu.

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli rozliczasz się na podstawie dokumentu PIT 37 (umowa o pracę lub zlecenie), PIT 36 (działalność gospodarcza – podatek na skali) lub PIT 28 (działalność gospodarcza – ryczałt).

Aby skorzystać z odliczenia, musisz przedstawić potwierdzenie stacji krwiodawstwa.

Darowizny na organizacje społeczne

Darowizny na rzecz organizacji realizującej cele pożytku publicznego mogą również zostać odliczone od podatku. Aby skorzystać z tej, ulgi musisz przedstawić dokument potwierdzający Twoją wpłatę wraz z informacjami, na jaką organizację, kiedy i w jakiej kwocie dokonałeś wpłaty.

Maksymalnie możesz odliczyć 6% swojego dochodu. Z ulgi skorzystasz, jeśli rozliczasz się na podstawie dokumentu PIT 37 (umowa o pracę, umowa zlecenie), PIT 36 (działalność gospodarcza – skala podatkowa), POT 28 (działalność gospodarcza – ryczałt).

To jeszcze nie koniec ulg, z których możesz skorzystać w rocznym zeznaniu podatkowym. W następnym wpisie skupimy się na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz uldze prorodzinnej.

Dodaj komentarz