Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy a zakup pieczątek

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, która planuje założyć własną firmę, możesz skorzystać ze wsparcia finansowego, jakie oferuje Ci Powiatowy Urząd Pracy. Dzięki uzyskanym środkom możesz zakupić sprzęty i materiały, które umożliwią Ci prawidłowe prowadzenie przedsiębiorstwa – na przykład pieczątkę firmową, pieczątkę księgową, datownik czy numerator. Sprawdź, jak uzyskać dotację na otwarcie firmy i co za nią kupić.

Kto może otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Aby skorzystać z dotacji na otwarcie firmy, musisz spełnić następujące warunki:

  • Być osobą bezrobotną, zakwalifikowaną w I lub II profilu pomocy. Profil pomocy ustalany jest przez pracownika Urzędu Pracy, podczas rejestracji osoby bezrobotnej.
  • W ciągu 12 miesięcy poprzedzających otrzymanie dotacji nie odmówiłeś (bez wyraźniej przyczyny) przyjęcia propozycji pracy, szkolenia czy praktyk, przygotowanych dla Ciebie przez Urząd Pracy.
  • Nie korzystałeś w przeszłości z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ani innego bezzwrotnego wsparcia tego typu, pochodzącego ze środków publicznych.
  • W ciągu ostatniego roku nie prowadziłeś firmy.
  • Nie otrzymałeś wyroku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich dwóch lat.

Dotacja na otwarcie firmy – formalności

Warto mieć świadomość, że dotacji nie otrzymasz na każdy rodzaj działalności. W każdym urzędzie określa się branże, które są wspierane najchętniej i te, w przypadku których nie można liczyć na wsparcie finansowe. Do drugiej grupy zalicza się zwykle handel obwoźny i na targowiskach, działalność sezonową (np. zbieranie truskawek) i działalność związaną z hazardem.

Przygotuj się także na konieczność zabezpieczenia kwoty finansowania – wymaga go zdecydowana większość urzędów. Zabezpieczeniem może być poręczenie cywilne, gwarancja bankowa lub weksel z poręczeniem wekslowym. Co więcej, jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim, Twoja żona lub mąż będą musieli wyrazić zgodę na skorzystanie przez Ciebie z dofinansowania.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – pieczątka firmowa i nie tylko

Planując, na co wydasz środki z dofinansowania, z pewnością pomyślałeś o pieczątce firmowej. Nie jest to jednak jedyny rodzaj pieczątki, jaki może okazać się przydatny w Twoim przedsiębiorstwie. Koniecznie rozważ zakup również takich automatów, jak:

  • Datowniki i numeratory – dzięki nim szybko oznaczysz dokumenty bieżącą datą lub odpowiednim numerem. Ten rodzaj pieczątek wyjątkowo przyspiesza pracę z dokumentacją i minimalizuje ryzyko błędów.
  • Pieczątki księgowe – ułatwią Ci pracę z fakturami lub innymi dokumentami księgowymi.
  • Pieczątki nagłówkowe – zawierające najważniejsze dane firmy, niezbędne przy podpisywaniu różnego rodzaju umów czy wysyłaniu firmowej korespondencji.
  • Pieczątki imienne – dla Ciebie oraz Twoich pracowników.
  • Pieczątki kieszonkowe – doskonale sprawdzające się podczas spotkań poza biurem.

Zastanawiasz się, czy dotacja z Urzędu Pracy będzie dla Ciebie najlepszym wyjściem? Sprawdź inne dofinansowania, z jakich możesz skorzystać, zakładając firmę – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz