Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Jak rozliczać zyski z mediów społecznościowych?

Zarabianie w mediach społecznościowych to zarabianie jak każde inne. A zgodnie z polskim prawem, jeśli osiągasz przychody, musisz płacić podatki. Mimo iż zarabianie w internecie nie jest jasno uregulowane w przepisach, to tak czy siak, zgodnie z prawem powinno podlegać opodatkowaniu. Sprawdź, w jaki sposób mogą być opodatkowanie przychody z social mediów – dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla tych bez działalności.

Zarabianie w mediach społecznościowych
Zdjęcia Pixelkult z Pixabay

Kiedy musisz samodzielnie zajmować się podatkami za przychody z social mediów?

Jeśli zarabiasz w social mediach i masz podpisaną umowę o pracę (lub jakąkolwiek inną umowę), wszelkie kwestie dotyczące podatków i rozliczeń powinny być w niej zawarte. W tym przypadku to pracodawca ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności. Jeśli jednak czerpiesz zyski z działalności w social mediach, a nie masz umowy, musisz samodzielnie naliczać i opłacać podatki.

Jak opodatkowane są przychody z social mediów przy działalności gospodarczej?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, powinieneś opodatkować swoje przychody z mediów społecznościowych tak, jak opodatkowane są inne Twoje przychody z tej działalności. Jeśli dopiero zakładasz działalność gospodarczą, będziesz mieć do wyboru następujące sposoby opodatkowania przychodów:

  • podatek według skali podatkowej – to najczęściej wybierana forma opodatkowania działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podlegają dochody firmy (przychody minus koszty uzyskania przychodów). Jeśli nie przekraczają 85 000 zł rocznie, wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do płacenia 17% podatku dochodowego (minus kwota zmniejszająca podatek, która różni się w zależności od podstawy opodatkowania). Jeśli dochody z działalności przekraczają 85 528 zł rocznie, wysokość zaliczek na podatek dochodowy wzrasta do 32%. Wyższemu podatkowi nie podlegają jednak całe dochody, a część, która przewyższa kwotę 85 528 zł,
  • podatek liniowy – podatnicy, m.in. ci, którzy samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą, odprowadzają zawsze podatek w wysokości 19%, niezależnie od dochodów,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wysokość podatku ryczałtowego oblicza się procentowo od przychodów (w nie dochodów) firmy. Stawki tego podatku są zależne od rodzaju działalności gospodarczej i wynoszą 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17% lub 20%,
  • karta podatkowa – w tym wypadku stawki podatku są zależne m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców gminy, na terenie której prowadzona jest działalność i liczby zatrudnionych pracowników. Przy okazji podatnicy, aby rozliczać się karta podatkową, muszą spełnić szereg kryteriów, np. przedsiębiorca nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, a jego małżonek/małżonka nie może prowadzić działalności w takim samym zakresie.

Jak opodatkować przychody z social mediów bez działalności gospodarczej?

Jeśli zarabiasz lub chcesz zarabiać w mediach społecznościowych, ale nie masz umowy ani działalności gospodarczej, również możesz rozliczać się z podatków. W tym przypadku Twoje zarobki mogą być uznane np. za:

  • przychody z działalności nierejestrowanej – gdy decydujesz się na ten rodzaj prowadzenia działalności, Twoje przychody nie mogą być wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Na przykład w roku 2020 zarobki nie powinny przekroczyć 1300 zł. Przychody należy rozliczać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu PIT-36 (w wierszu dotyczącym działalności nierejestrowanej),
  • przychody z działalności wykonywanej osobiście – działalność wykonywana osobiście to, wg art. 13 ustawy o podatku dochodowym, m.in.: „przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej” oraz „przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło” uzyskiwane od osób określonych w ustawie. W tej sytuacji powinno dojść do podpisania umowy między płatnikiem a usługodawcą (zwykle jest to umowa zlecenie lub umowa o dzieło). Płatnik sporządza pod koniec roku podatkowego PIT-11 dla osoby świadczącej usługę, a ta z kolei ma obowiązek wykazać przychody w zeznaniu PIT-37.
  • przychody z najmu powierzchni reklamowych – są uzyskiwane wtedy, gdy na Twoje stronie internetowej zamieszczane są reklamy innych firm. Wówczas przychody uzyskane poza działalnością gospodarczą można opodatkować podatkiem dochodowym wg skali podatkowej (opisane wcześniej progi 17 i 32% podatku) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym 8,5% i 12,5% powyżej 100 000 zł rocznie.

Prowadzisz firmę, planujesz otwarcie działalności gospodarczej lub po prostu interesują Cię zagadnienia z tym związane? Zapraszamy Cię do śledzenia naszego bloga!

Dodaj komentarz