Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Zmiany w rozliczaniu podatku VAT od 1 października

Od 1 października wprowadzono zmiany w rozliczaniu podatku, które obejmują przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wprowadzono zupełnie odmieniony jednolity plik kontrolny, zamiast dotychczasowych deklaracji podatkowych. Nowy plik JPK_VAT jest jednak bardziej szczegółowy niż dotychczasowe deklaracje, dlatego warto dowiedzieć się więcej na jego temat.

Nowy plik JPK VAT
Zdjęcie mohamed_hassan z Pixabay

Jeden plik kontrolny zamiast dwóch osobnych dokumentów

Od 1 października połączono informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Dotychczas te dwa rodzaje dokumentów składało się odrębnie. Od teraz jednak należy przesyłać elektronicznie dokument JPK_VAT w następującej formie:

 • JPK_V7M – dla rozliczeń miesięcznych,
 • JPK_V7K – dla rozliczeń kwartalnych.

Nowy JPK_VAT obejmuje teraz zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Muszą składać ją obowiązkowo wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, już za okresy od 1 października. Nie ma znaczenia tu wielkość przedsiębiorstwa – zmiany dotyczą wszystkich. Nie wprowadzono też okresu przejściowego – od października 2020 nie można składać deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji inaczej niż w formie nowego pliku kontrolnego.

Warto wiedzieć! Nowy JPK_VAT nie dotyczy:

 • skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12),
 • pozostałych deklaracji podatkowych, w tym VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14.

Co zawiera nowy JPK_VAT?

Nowy JPK_VAT zawiera m.in.:

 • informacje o zakupach i sprzedaży, wynikających z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7,
 • dodatkowe dane niezbędne do analizy poprawności rozliczenia.

Nowy JPK_VAT jest dokumentem ustrukturyzowanym, a obowiązek informacyjny został w nim rozszerzony. Wybrane transakcje sprzedaży i zakupu podlegają dodatkowemu oznaczeniu, a ponadto w pliku wykorzystuje się nowe oznaczenia liczbowe i literowe. Jedną z ważniejszych zmian jest obowiązek podatników do weryfikacji sprzedawanych towarów i świadczonych usług pod kątem przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych.

Jak i kiedy składać nowy plik JPK_VAT?

Nowy JPK_VAT nie zmienia terminów składania deklaracji VAT i przesyłania ewidencji VAT. Terminy są następujące:

 • deklaracje VAT za okresy miesięczne muszą być składane do 25. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeśli dzień ten wypada w sobotę, niedzielę lub święto, plik można przesłać najpóźniej do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy,
 • deklaracje VAT za okresy kwartalne są składane do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą,

Podatnicy, którzy składają deklaracje VAT za okresy miesięczne są zobowiązani do przesyłania nowych plików JPK_VAT w pełnym zakresie co miesiąc, do 25. dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczą. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, pliki JPK_VAT będą przesyłać zgodnie z poniższym schematem:

 • za pierwszy miesiąc kwartału – do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału; plik ma zawierać tylko część dotychczasowej ewidencji VAT,
 • za drugi miesiąc kwartału – do 25. dnia trzeciego miesiąca kwartału; plik w wariancie częściowym, jak powyżej,
 • za cały kwartał – do 25. dnia miesiąca po zakończonym kwartale; plik musi mieć wypełnione obie części – w części deklaracyjnej konieczne jest wskazanie danych na temat całego zakończonego kwartału, a w części ewidencyjnej tylko za trzeci miesiąc kwartału.

JPK_VAT można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi.

Dodaj komentarz