Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Pieczątka psychologa – czy jest niezbędna? Co powinno znajdować się na stemplu dla psychologa 

Pieczątka psychologa – czy jest niezbędna? Co powinno znajdować się na stemplu dla psychologa 

Zawód psychologa wiąże się z wieloma zagadkami i niedopowiedzeniami, które od lat funkcjonują w społeczeństwie. Czy psycholog jest lekarzem? Czy może wystawiać recepty na leki? Czy może wystawić zwolnienie z pracy? Czy każdy psycholog może prowadzić psychoterapię? I w końcu: czy psycholog używa pieczątki? W dzisiejszym wpisie przyglądamy się ostatniej z wymienionych kwestii i odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z pieczątką psychologa.

Pieczątka psychologa a wolne zawody

Aby uzyskać więcej informacji o pieczątkach dla specjalistów, którzy wykonują wolne zwody, zajrzyj tutaj:

Kontrowersje wokół zawodu psychologa

Psychologowie muszą mierzyć się nie tylko z niejasnościami, o których wspomnieliśmy we wstępie, ale także z utrudnieniami natury prawnej. 

Od wielu lat toczy się debata na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W lipcu 2021 roku, po wielu latach starań, odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, podczas którego zaprezentowany został projekt ustawy.

Innym problemem, który dotyka polskich psychologów, jest brak obowiązku posiadania prawa do wykonywania zawodu (jak ma to miejsce np. w przypadku studiów lekarskich). W związku z tą luką prawną „usługi psychologiczne” może świadczyć niemal każdy – w tym osoby, które nie ukończyły studiów psychologicznych.

pieczątka psychologa

Pieczątka psychologa – dla kogo?

Psycholog – jak każdy inny specjalista – może korzystać z pieczątki imiennej, jeżeli ma taką potrzebę. Wzór tego typu stempla nie jest określony przez prawo i można zaprojektować go samodzielnie. 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa w przypadku określonych specjalizacji psychologicznych, których przedstawiciele muszą zawrzeć na pieczątce szczególne informacje. Zasada ta dotyczy:

  • Psychologów transportu – specjalistów, którzy przeprowadzają badania kierowców i potwierdzają możliwość udzielenia im uprawnień zawodowych.
  • Psychologowie, którzy uczestniczą w wydawaniu pozwoleń na posiadanie broni
  • Psychologowie pełniący funkcję doradców zawodowych – w myśl Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

W każdym z powyższych przypadków na pieczątce psychologa powinna znaleźć się informacja o specjalizacji – wraz z podstawą prawną, w oparciu o którą została udzielona (np. Psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu na podstawie art. 124a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) lub z numerem ewidencyjnym (o ile to możliwe).  

Pieczątka psychologa szkolnego

Psycholog, pedagog szkolny czy logopeda nie mają obowiązku posiadania pieczątki (zgodnie z przepisami prawa oświatowego), jednak dyrektor placówki może zdecydować o wprowadzeniu stempli imiennych do użycia.

Pracownicy szkoły – zarówno nauczyciele, jak i psycholog szkolny – nie mogą posługiwać się pieczątką w dokumentacji szkolnej, jeżeli dyrekcja placówki nie wyrazi na to zgody.

Dodaj komentarz