Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Pieczątka lekarza stażysty – czy trzeba ją wyrobić?

Kwestia pieczątki lekarza stażysty nie jest regulowana przepisami prawa w sposób jednoznaczny. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy lekarz stażysta może lub czy powinien posiadać własną pieczątkę, szczegółowo przeanalizowaliśmy więc ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Sprawdź, do jakich wniosków doszliśmy.

Uprawnienie lekarza stażysty

Zgodnie z artykułem 15 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, stażysta ma uprawnienia do:

  • wydawania zaleceń lekarskich, po konsultacji z opiekunem;
  • wydawania skierowań na badania laboratoryjne (z wyjątkiem badań, które mogą stwarzać podwyższone ryzyko dla pacjenta), po konsultacji z opiekunem;
  • prowadzenia historii choroby pacjenta oraz innej dokumentacji medycznej, po konsultacji z opiekunem.

Stażysta posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, jednak obowiązuje ono jedynie w miejscu, w którym odbywany jest staż podyplomowy (nie może podejmować zatrudnienia jako lekarz w żadnej innej placówce – przychodni, szpitalu czy na pogotowiu ratunkowym) i ogranicza się do realizacji jego programu. Z tego powodu uznaje się, że lekarz stażysta posiada ograniczone prawo do wykonywania zawodu. 

Zadania, które realizuje stażysta, są wyznaczane i odbywają się pod kierownictwem opiekuna stażu – doświadczonego lekarza, który pracuje w zawodzie od co najmniej 5 lat. W większości przypadków stażysta wraz z opiekunem prowadzą jednocześnie od 3 do 5 pacjentów w szpitalu. 

Warto wiedzieć

Lekarz stażysta ma obowiązek udzielenia pomocy medycznej w sytuacjach nagłych – za każdym razem, kiedy brak reakcji lub zwłoka powodują ryzyko utraty życia lub zdrowia przez osobę poszkodowaną.

Lekarz stażysta – pomimo wielu postulatów wysuwanych przez Krajowy Zjazd Lekarzy – nie jest uprawniony do wystawiania pacjentom recept na leki. Stażysta nie posiada również uprawnień do tego, by wydawać opinie i orzeczenia lekarskie. Czy w takim razie powinien posiadać pieczątkę? W jakich sytuacjach może okazać się ona użyteczna? O tym już za chwilę.

Więcej o pieczątkach lekarskich i medycznych przeczytasz:

Czy stażysta może wyrobić pieczątkę?

Pieczątka lekarza stażysty może zostać wyrobiona – jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania prawa do wykonywania zawodu. Zgodnie z zapisami Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 110/05/IV z 16 września 2005 roku, pieczątka lekarska (w tym pieczątka stażysty) musi zawierać:

  • imię i nazwisko właściciela pieczątki,
  • tytuł naukowy lub zawodowy – w tym wypadku lekarz lub lekarz dentysta (dopuszczalne są również zapisy skrócone, tj. lek. lub lek. dent.),
  • numer prawa do wykonywania zawodu lekarza,
  • posiadane specjalizacje – zgodnie z zapisem, który znajduje się w dyplomie ukończenia specjalizacji (ten element nie dotyczy lekarza stażysty, który nie ukończył specjalizacji).

Czy lekarz stażysta może używać swojej pieczątki na dokumentach? Przepisy nie wykluczają takiej możliwości. Lekarz stażysta może używać pieczątki na skierowaniach na badania, do lekarzy specjalistów, szpitala lub sanatorium, a także w dokumentacji medycznej, którą prowadzi. Każdy z tych dokumentów powinien zawierać jednak również pieczątkę opiekuna, który zatwierdza działanie stażysty.

Dodaj komentarz