Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Kto może wyrobić pieczątkę?

Czy każdy może wyrobić pieczątkę? Teoretycznie każdy, pod warunkiem że posługuje się wyłącznie swoim imieniem i nazwiskiem lub danymi swojej firmy, albo jest do tego upoważniony. Istnieją jednak różne wytyczne dotyczące poszczególnych rodzajów stempli. Sprawdź, kto może, a kto musi wyrobić pieczątkę oraz kiedy warto ją mieć.

Czy każdy może wyrobić pieczątkę
Zdjęcie autorstwa Anna Tarazevich z Pexels: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/rece-papier-znaczek-stempel-6358840/

Kto może wyrobić pieczątkę firmową i czy jej posiadanie jest obowiązkowe?

Posiadania pieczątki firmowej nie jest obowiązkowe. Żeby dokumenty, takie jak faktury, wnioski czy umowy, były ważne, nie musi pojawić się na nich firmowy stempel. Nie istnieją żadne, ogólne przepisy, które by to nakazywały. W praktyce jednak posługiwanie się pieczątką z danymi firmy ułatwia wiele czynności.

  • Mając pieczątkę firmową, możesz zautomatyzować wykonywanie różnych czynności biurowych. Dzięki temu, że wzór odbicia może zawierać wszystkie dane firmy – łącznie z NIP-em, adresem, nr konta bankowego, adresem strony www itp. – nie trzeba uzupełniać ich ręcznie.
  • Posługiwanie się firmowym stemplem uwiarygadnia dokumenty i pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.
  • Zdarza się, że inne firmy, a nawet urzędnicy wymagają podstemplowania dokumentu firmową pieczątką, mimo że nie ma ogólnej podstawy prawnej, która by to nakazywała. Znacznie łatwiej jest więc wyrobić stempel niż objaśniać innym obowiązujące przepisy. Poza tym wiele instytucji, np. związanych z finansami, ma własne regulaminy wewnętrzne, w których mogą znaleźć się zapisy nakładające na kontrahentów obowiązek stemplowania umów pod rygorem nieważności.

Kto może wyrobić pieczątkę firmową?

W praktyce, aby zamówić pieczątkę online czy stacjonarnie, nie są potrzebne żadne zaświadczenia z firmy. Każdy może więc wypełnić formularz na stronie www czy złożyć zamówienie w sklepie. Wystarczy wybrać odpowiedni dla siebie model i wielkość pieczątki, a potem w formularzu wpisać dane, które mają znaleźć się na wzorze odbicia (albo wgrać własny projekt).

Kto może wyrobić pieczątkę imienną?

Pieczątkę imienną może mieć każdy – niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Takim stemplem mogą posługiwać się zarówno właściciele firm czy pracownicy biurowi, jak i lekarze, pielęgniarki, weterynarze, notariusze czy kierownicy budowy (choć przedstawiciele części z wymienionych zawodów nie tyle mogą, ile muszą posługiwać się pieczątką – więcej o tym za chwilę).

Pieczątkę imienną może mieć każdy z nas i wykorzystywać ją zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Zasada jest jednak jedna: nie można podrabiać cudzych pieczątek ani posługiwać się danymi innych osób. Za używanie cudzego stempla do fałszowania dokumentów grożą surowe kary – od grzywny do pozbawienia wolności na okres nawet 4 lat. Co istotne, samo wyrobienie stempla z cudzymi danymi może być traktowane jako przygotowywanie się do popełnienia przestępstwa i podlegać karze do 2 lat pozbawienia wolności.

Kto musi mieć swoją pieczątkę?

Pieczątka przydaje się w pracy każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą czy wykonuje wolny zawód. Istnieją jednak takie zawody, których przedstawiciele mają obowiązek posługiwania się własnymi stemplami, ściśle określonymi przez prawo. Są nimi m.in.: lekarze, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni, diagności w stacjach kontroli paliw, tłumacze przysięgli, notariusze czy kierownicy budowy.

Może Cię zainteresować:

Dodaj komentarz